Holland Energie bv handelt NIET onder de naam Hollandse Energie Maatschappij of HEM!!

LET OP! 

Wij zijn NIET Hollandse Energie Maatschappij (HEM)

Helaas worden wij, Holland Energie BV, regelmatig verward met het bedrijf Hollandse Energie Maatschappij, ook wel HEM genaamd. Hier ondervinden wij veel hinder van.

Wij ontvangen veel klachten van klanten van energieleverancier HEM die deze energieleverancier met ons verwarren. Er is daarnaast veel negatieve berichtgeving in de media over energieleverancier HEM. Inmiddels staat HEM vanwege hun handelswijze onder verscherpt toezicht bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Vanwege de verwarring met ons, Holland Energie BV, willen wij extra benadrukken wij op geen enkele wijze verbonden zijn aan Hollandse Energie Maatschappij (HEM). Wij handelen niet onder de namen Hollandse Energie Maatschappij of HEM en hebben géén samenwerkingsverband met dit bedrijf.

Goed om te weten: Holland Energie werkt met een beperkt aantal zeer streng geselecteerde intermediairs samen en doet geen telefonische acquisitie. Als u twijfelt over wie u heeft gebeld, neem dan contact met ons op via 036-2044000. Onze medewerkers staan u graag te woord om u verder te helpen.
Weekrapport Energieprijzen

Ontwikkeling energieprijzen per 20 april 2023.

Woensdagmiddag jl. moest er circa 200 €/MWh worden betaald om elektriciteit aan het net te leveren. De prijzen waren de gehele middag negatief. Dit kwam door het feit dat er veel productie uit wind en zon was. Het is namelijk niet mogelijk om alle conventionele centrales zomaar volledig uit te schakelen, aangezien ze in de avond wel weer nodig zijn om aan de vraag te voldoen.  Daarom was er kortstondig een overschot aan elektriciteitsaanbod waardoor de prijzen flink negatief geprijsd waren.

Ook zijn er  productie-eenheden die moeten draaien om warmte te leveren of flexibiliteit te bieden aan Tennet. Omdat er teveel aanbod en onvoldoende export- of opslagcapaciteit in het elektriciteitssysteem zijn worden de markprijzen negatief. De laatste drie operationele kerncentrales in Duitsland met een capaciteit van 4 GW zijn uitgezet. Dit betekent dat de andere productietechnieken moeten worden ingezet om deze capaciteit op te vangen deels door zon en wind, maar ook door de ironische import van kernenergie uit Frankrijk.

De laatste dagen is de beschikbaarheid hiervan toegenomen en staat op 62%. De waterreservoirs in de Alphen zijn momenteel redelijk goed gevuld, dit in tegenstelling tot vorig jaar toen de waterkrachtproductie tegen viel door de droogte. De beschikbaarheid zal dit jaar beïnvloed worden als gevolg van de Franse stakingen en de impact van de recent ontdekte nieuwe corrosie issues kunnen mogelijk een negatieve impact hebben op het aanbod. De afvlakking van de kolen- en aardgasprijzen zorgt ook als fundament voor de prijzen van elektriciteit.

De TTF jaarprijs is de afgelopen week nauwelijks veranderd en blijft rond de 56 €/MWh. De leveringsmaanden op korte termijn hebben ongeveer 2 €/MWh moeten prijsgeven. Dit komt door de verminderde warmtevraag in Nederland, waardoor er deze maand, op 1 dag na, alleen netto injecties in de gasbergingen hebben plaatsgevonden.

Hierdoor zijn de Nederlandse gasbuffers al voor 60% gevuld, terwijl dit vorig jaar pas half juli werd bereikt. In vergelijking met vorig jaar ligt de vulsnelheid van de gasbuffers in bijna heel Europa ver voor op schema. Hoewel de industriële gasvraag voorzichtig toeneemt, zijn de gasbergingen uitzonderlijk vol voor deze tijd van het jaar.

Verdere prijsstijgingen zullen naar verwachting worden verminderd zolang de LNG-importen zo fors blijven. De komende weken worden er ongeveer 63 LNG-leveringen met een totaal van ca. 6 miljard m³ verwacht in de Europa.  
Het prijsplafond

De uitwerking van het prijsplafond uitgelegd

De uitwerking van het prijsplafond in detail uitgelegd

De overheid heeft de uitvoering van het prijsplafond definitief vastgesteld. Het prijsplafond geldt voor alle huishoudens en bedrijven met een kleinverbruik aansluiting. 

De overheid heeft het prijsplafond tot een verbruik van 2900 kWh en 1200 m3 op jaarbasis gemaximaliseerd. Tot deze verbruiken geldt een plafondprijs van € 0,40/ kWh elektriciteit en € 1,45/ m3 gas (tarieven zijn inclusief belastingen en gelden voor alle verbruiksafhankelijke kosten). Deze verbruiken zijn per maand geprofileerd verdeeld in maximale maand-plafond-verbruiken (zie onderaan deze pagina).

Contractprijs

In uw leveringsovereenkomst is een contractprijs afgesproken. Dit kan een vaste prijs zijn of een dynamische marktprijs. De plafondprijzen gelden voor alle contractvormen.

Is het totale tarief per kWh of m3 lager dan deze maximale plafondprijs? Dan betaalt u de afgesproken contractprijs. Is het totale tarief per kWh hoger dan deze maximale plafondprijs? Dan betaalt u tot het maximale maand-plafond-verbruik de plafondprijs en alleen over het verbruik daarboven betaalt u de afgesproken contractprijs. Op uw factuur kunt u het compensatiebedrag, waar u recht op heeft, terugvinden. Dit compensatiebedrag is dus het verschil tussen de contractprijs en de maximale plafondprijs maal het (gemaximaliseerde) verbruik.

Hieronder vindt u de grafische uitwerking van het prijsplafond:

Vaste prijs contract

Heeft u een vaste prijs contract? Dan is op voorhand makkelijker te bepalen of er sprake is van een compensatiebedrag. Immers, de contractprijs staat vast en het maximale tarief is bekend dus u weet al gauw of uw contractprijs hierboven of hieronder valt.

In uw voorschotfactuur berekenen wij op basis van de geprofileerde maandverbruiken het compensatiebedrag per maand. Dit bedrag wordt van uw totale energiefactuur inclusief btw afgetrokken.

De hoogte van de werkelijke compensatie is altijd pas achteraf te bepalen, op het moment dat de werkelijke verbruiken bekend zijn. In de jaarafrekening wordt de werkelijke compensatie en de ontvangen compensatie met elkaar verrekend.

Dynamisch marktprijs contract

Heeft u een dynamisch contract waarbij de contractprijs gebaseerd is op de dagmarktprijzen? Dan is de bepaling van het compensatiebedrag lastiger vast te stellen. Voor dynamische prijscontracten geldt dat voor het prijsplafond wordt gekeken naar het gemiddelde gewogen tarief dat is gerealiseerd op jaarbasis. Dit is op voorhand nog niet bekend. Desalniettemin berekenen wij wel maandelijks het verwachtte compensatiebedrag en nemen wij dit mee in de maandfactuur.

Betaalt u maandelijks een voorschotbedrag? Dan berekenen wij op basis van uw veronderstelde maandverbruiken en op basis van de verwachtte marktprijs het compensatiebedrag per maand. Dit bedrag wordt van uw totale energiefactuur inclusief btw afgetrokken. Bij de jaarafrekening vindt dan de afrekening plaats van de werkelijke compensatie en de verkregen compensatie.

Betaalt u maandelijks uw energiekosten op basis van werkelijke verbruiken en werkelijke marktprijzen? Dan berekenen wij het compensatiebedrag op basis van deze werkelijke data maar ook dan ontvangt u mogelijk na het kalenderjaar een afrekening voor het geval u teveel of te weinig compensatie heeft ontvangen. Dit is namelijk omdat de overheid heeft vastgesteld dat we dienen te kijken naar het gemiddelde gewogen tarief dat is gerealiseerd op jaarbasis.

Ontvangt u elke maand een factuur met daarin een voorschotbedrag voor de aankomende maand en een afrekening voor de afgelopen maand? Dan werkt de bepaling van het compensatiebedrag hetzelfde als hierboven beschreven, maar dan voor beide delen gecombineerd. In de factuurspecificatie ziet u zowel het berekende compensatiebedrag met betrekking tot het voorschotbedrag als het berekende compensatiebedrag met betrekking tot de maandafrekening.

Wilt u zien hoe uw compensatiebedrag wordt berekend? Zie hieronder een rekenvoorbeeld voor elektriciteit en voor gas.

De niet verbruiksafhankelijke kosten zijn het vastrechtbedrag, de netbeheerkosten en de heffingskorting.

De makkelijkste manier om het compensatiebedrag te bepalen is het berekenen van het gemiddelde tarief per kWh minus het prijsplafondtarief. Is dit tarief positief, dan vermenigvuldig je dit tarief met het verbruik tot het maandelijkse maximum.

Volg de volgende stappen:

 • Neem uit uw factuur het voorschotbedrag incl. btw. (€ 697,29)
 • Tel de niet verbruiksafhankelijke kosten bij elkaar op en vermenigvuldig deze met het btw percentage van 21% ( (9,99 + 62,16 – 37,84) x 1,21 = € 41,52)
 • Het voorschotbedrag toegeschreven aan de levering is dus € 697,29 – € 41,52 = € 655,77
 • Deel dit bedrag door het totale maandvolume ad (813 + 727 =) 1540 kWh.
 • Oftewel € 655,77 / 1540 = € 0,4258. Dit is het gemiddelde tarief per kWh incl btw.
 • Trek hiervan de plafondprijs van € 0,40 af en dan heeft u het compensatie tarief per kWh, dus € 0,4258 – € 0,4000 = € 0,0258.
 • Dit compensatietarief vermenigvuldigt u met het maandvolume, tot maximaal het maximale maand-plafond-volume. In dit voorbeeld is maandvolume hoger dan het maximale maand-plafond-volume dus het compensatiebedrag bedraagt 280 x € 0,0258 = € 7,23.
 • Het nieuwe voorschotbedrag is dus € 697,29 – € 7,23 = € 690,06   

De niet verbruiksafhankelijke kosten zijn het vastrechtbedrag en de netbeheerkosten.

Praktische dezelfde berekeningsmethodiek kan gebruikt worden voor de berekening van het compensatiebedrag voor de gasfactuur.

Volg de volgende stappen:

 • Neem uit uw factuur het voorschotbedrag incl btw. (€ 283,17)
 • Tel de niet verbruiksafhankelijke kosten bij elkaar op en vermenigvuldig deze met het btw percentage van 21% ( (9,99 + 11,86) x 1,21 = € 26,44)
 • Het voorschotbedrag toegeschreven aan de levering is dus € 283,17 – € 26,44 = € 256,73
 • Deel dit bedrag door het totale maandvolume ad 162 m3.
 • Oftewel € 256,73 / 162 = € 1,5848. Dit is het gemiddelde tarief per m3 incl btw.
 • Trek hiervan de plafondprijs van € 1,45 af en dan heeft u het compensatie tarief per m3, dus € 1,5848 – € 1,4500 = € 0,1348.
 • Dit compensatietarief vermenigvuldigt u met het maandvolume, tot maximaal het maximale maand-plafond-volume. In dit voorbeeld is maandvolume lager dan het maximale maand-plafond-volume dus het compensatiebedrag bedraagt 162 x € 0,1348 = € 21,83.
 • Het nieuwe voorschotbedrag is dus € 283,17 – € 21,83 = € 261,34  

De verdeling van deze maximale maand-plafond-verbruiken is als volgt:

maandelektriciteitgas
januari339221
februari280188
maart267159
april20786
mei18135
juni15919
juli16117
augustus17617
september19924
oktober26681
november306147
december356207
jaartotaal29001200

Deze maatregel geldt vooralsnog alleen nog voor het kalenderjaar 2023.

Het prijsplafond

De werking van het prijsplafond

Vast contract

De overheid heeft de uitvoering van het prijsplafond definitief vastgesteld. Het prijsplafond geldt voor alle huishoudens en bedrijven met een kleinverbruik aansluiting. Op dit moment werken we er hard aan om alles goed in onze systemen te krijgen. Uw voorschot van januari is nog op basis van de contractprijs omdat de regeling pas laat in december definitief is gemaakt. Bij de jaarafrekening wordt de maand januari uiteraard alsnog meegenomen. Als de contractprijs hoger is dan het prijsplafond zullen we uw voorschot per februari aanpassen naar het prijsplafond. De aanpassing let zowel op verbruik als de prijs. Voor verbruik boven het prijsplafond betaalt u namelijk wel de afgesproken contractprijs.

Dynamisch contract (dagmarktprijzen)

De overheid heeft de uitvoering van het prijsplafond definitief vastgesteld. Het prijsplafond geldt voor alle huishoudens en bedrijven met een kleinverbruik aansluiting. Op dit moment werken we er hard aan om alles goed in onze systemen te verwerken. Voor dynamische prijscontracten geldt dat voor het prijsplafond wordt gekeken naar het gemiddelde gewogen tarief dat is gerealiseerd op jaarbasis.

We weten uiteraard nog niet wat de gemiddelde dagmarktprijzen zullen zijn voor 2023. Pas in januari 2024 kunnen we met zekerheid vaststellen of uw prijs boven het prijsplafond is uitgekomen. In 2024 ontvangt u een afrekening met eventueel teveel of te weinig betaalde kosten inzake het prijsplafond.

Het prijsplafond wordt alvast wel per maand verwerkt en zichtbaar op uw (voorschot)facturen. De aanpassing let zowel op verbruik als de prijs. Vanaf februari is dit zichtbaar op uw factureren. Voor verbruik boven het prijsplafond betaalt u namelijk wel de afgesproken contractprijs.

Hieronder vindt u de grafische uitwerking van het prijsplafond:

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK).

De overheidsregeling voor energie-intensieve mkb bedrijven biedt een tegemoetkoming voor ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale kosten. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt het energie-intensieve mkb meer adem om haar bedrijfsmodel toekomstbestendig te maken.

Aanvragen van de TEK kan naar verwachting in het 2e kwartaal van 2023 bij het RVO. Dit loopt niet via de energieleverancier. Tot die tijd verwijst de overheid voor eventuele overbrugging om afspraken te maken met uw bank of de belastingdienst bij eventuele betalingsproblemen. U vraagt TEK aan over de periode 1 november 2022 tot en met december 2023.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor TEK moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw onderneming voldoet aan de Europese mkb-definitie.
 • Uw onderneming staat ingeschreven bij het Handelsregister;
 • Uw onderneming verbruikt jaarlijks meer dan 5.000 m³ gas of 50.000 KWh elektriciteit.
 • Uw onderneming is een energie-intensieve mkb-onderneming, waarbij minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten.
 • Uw onderneming heeft minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van minder dan € 50 miljoen.

De subsidie is 50% van de kostenstijging van het energieverbruik. De kostenstijging moet hoger zijn dan € 1,19/m³ gas en € 0,35/kWh elektriciteit. Dit is de drempelprijs.

Hierbij geldt

 • U ontvangt maximaal € 160.000,- subsidie (dit geldt ook voor landbouwondernemingen);
 • U krijgt maximaal 50% van uw totale energiekostenstijging (boven de drempelprijs);
 • Omdat deze tegemoetkoming onder de Europese staatssteunregels valt, wordt gekeken naar het totaalbedrag per onderneming, niet per energiecontract of per locatie.

Let op: de regeling wordt nog uitgewerkt en is nog niet definitief vastgesteld, voorwaarden kunnen daarom nog wijzigen.

Zie ook onderstaande link naar het RVO voor meer informatie

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/hulp-bij-energiekosten/tek

Maatregelen tegemoetkoming energiekosten

Prijsplafond en energiekorting van €190,-.

De maatregelen voor de tegemoetkoming in uw energiekosten zijn op Prinsjesdag bekendgemaakt. Deze gaan u helpen de energierekening betaalbaar te houden en besparen te belonen. De tegemoetkoming bestaat uit:

 • een prijsplafond
 • een energiekorting van 190 euro in november en december

Prijsplafond

Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers. Voor gas wordt het maximale tarief € 1,45 per kuub tot een verbruik van 1.200 kuub. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief verlaagd tot € 0,40 per KWh en het maximale verbruik verhoogd tot 2.900 kWh. 

Goed om te weten: dit voorstel is nog niet definitief en wordt binnenkort besproken in de Tweede Kamer.

Voor het verbruik boven het plafond betaalt u het geldende contracttarief.

Voor wie geldt het prijsplafond?
Het prijsplafond zal gelden voor alle kleinverbruikers. Naast huishoudens gaat het om zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het (kleine) mkb. 

Tegemoetkoming november en december

Iedereen die op de 1e dag van de maanden november en december een kleinverbruik aansluiting heeft voor elektriciteit, krijgt die maand € 190 korting. Het gebouw met de aansluiting moet wel bedoeld zijn om in te wonen of te werken. Bijvoorbeeld een woning, kantoor of café. De korting geldt dus niet voor bijvoorbeeld een garagebox met een aparte aansluiting en eigen energiecontract. Als u achter uw meter nog een aparte meter heeft voor bijvoorbeeld een elektrische auto, krijgt u het bedrag alleen voor uw hoofdaansluiting. 

U ontvangt uw nota energiekorting halverwege november en halverwege december. Wij verrekenen de 190 euro met het termijnbedrag en openstaande betalingen. Als er niets openstaat krijgt u het bedrag voor het einde van die maanden op uw rekening gestort.  

Belastingen en toeslagen

Van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 betaalt u geen 21% btw maar 9% btw op uw energiekosten. Deze verlaging van btw is tijdelijk en gaat per 1 januari 2023 weer terug naar 21% btw.

Laatste update 25-10-2022

Holland Energie bv handelt NIET onder de naam HollandsEnergie of HEM!!

LET OP! 

Holland Energie bv handelt NIET onder de naam HollandsEnergie of HEM!!

Helaas wordt Holland Energie bv onderdeel van Nieuw-Hollands Energiebedrijf bv in Almere regelmatig aangezien voor het bedrijf HollandsStroom, HollandsEnergie of HEM. Over dit bedrijf – dat verschillende namen gebruikt – zijn heel veel klachten. Op 26 september jl. zijn de praktijken van dit bedrijf uitbreid aan bod geweest bij consumentenprogramma Radar.

Wij willen bedrukken dat Holland Energie bv een professionele energieleverancier is. Wij handelen dus niet onder de naam HollandsStroom/HollandsEnergie/HEM en hebben géén samenwerkingsverband met dit bedrijf.

Wij ontvangen inmiddels vele klachten van mensen die in de veronderstelling zijn dat zij energieleveringsovereenkomsten hebben afgesloten bij Holland Energie bv. Dit blijkt echter bij HollandsStroom/HollandsEnergie/HEM te zijn geweest die op zeer op agressieve wijze klanten misleid.

HollandsStroom/HollandsEnergie gebruikt onze naam en doet voorkomen dat zij op de hoogte zijn van uw huidige energieleveringsovereenkomsten. Trap hier niet in! Voor u het weet zit u vast aan (dubbele) energieleveringsovereenkomsten met hoge tarieven. Indien u telefonisch wordt benaderd voor het afsluiten van een energieleveringsovereenkomst, vragen wij u hier alert op te zijn!

Indien u het niet vertrouwt, vragen wij u om direct het telefoongesprek te beëindigen. Mocht u benaderd zijn door HollandsStroom/HollandsEnergie of onverhoopt al een energieleveringsovereenkomst hebben afgesloten bij HollandsStroom/HollandsEnergie, neemt u dan alstublieft contact met ons op via het e-mailadres klantenservice@holland-energie.nl of telefonisch via 036 204 4000.

Wij zullen het dan verder voor u oppakken en voor u uitzoeken hoe u van deze energieleveringsovereenkomsten af kunt komen!

Tot slot: Holland Energie werkt met een beperkt aantal zeer streng geselecteerde intermediairs samen en doet geen telefonische acquisitie. Mocht u twijfelen neem dan direct contact met ons op om e.e.a. te verifiëren.
Weekrapport Energieprijzen

Ontwikkeling energieprijzen per 15 september 2022.


Op Europees niveau zijn deze week energie noodmaatregelen afgekondigd t.w. een prijsplafond voor producenten van duurzame energie en kernenergie van €180,- MWh, verplichte elektriciteitsbesparing en een extra belasting op fossiele energie producenten.

Daarnaast wordt gewerkt aan voorstellen om energiebedrijven te assisteren met de huidige extreme onderpand eisen, met als doel het weer op gang brengen van de Europese energiehandel. Over een eventuele prijsplafond op (Russisch) aardgas lopen de standpunten nog sterk uiteen. Historisch gezien zijn elektriciteitsprijzen nog altijd op een ongekend hoog prijspeil. Het is te hopen dat de volatiliteit afneemt en de liquiditeit de komende tijd weer hersteld. De markt zal vermoedelijk een afwachtende houding aannemen in afwachting van meer details over de noodmaatregelen en de implementatie hiervan.

Eind augustus noteerde het voorste gas jaarcontract nog boven de €300/MWh. Deels gedreven door “gegarandeerde” gasvraag om aan de Europese vullingstargets te voldoen. Veel lidstaten hebben besloten om de bergingen nog verder aan te vullen. Indien de temperaturen redelijk mild blijven en naarmate de gasbergingen verder vol raken kan dit de (spot)prijs mogelijk enigszins temperen.

De Nederlandse LNG importcapaciteit zal met 8 miljard m3 per jaar toenemen nadat vorige week de nieuwe terminal in de Eemshaven ceremonieel geopend is. Dit vergroot de opties van Nederland en Europa en komt de leveringszekerheid ten goede. Goed gevulde gasbergingen, robuuste LNG toevoer en afnemende vraag verlaagd de kans op significant tekorten, mits een zeer strenge winter uitblijft. De leveringszekerheid in de 2e helft van aankomende winter kan nog wel spannend worden.
Weekrapport Energieprijzen

Ontwikkeling energieprijzen per 1 september 2022.

De elektriciteitsprijzen corrigeerden fors lager na een statement van Ursula von der Leyen waarin ze aangaf dat er aan voorstellen voor “noodinterventie en structurele hervorming” wordt gewerkt. Details zijn nog niet bekend, maar het bericht zal zeker hebben bijgedragen aan de breuk van de opwaartse trend. Afgelopen tijd zijn de elektriciteitsprijsfluctuaties ongekend hoog. Door de bijzonder lage liquiditeit werden de prijsfluctuaties vermoedelijk versterkt. Dat aardgas momenteel schaars is was al langer bekend.

Met de beschikbaarheid van bijvoorbeeld de Franse kerncentrales is het op dit moment somber gesteld (43%). Daarnaast heeft de droogte de productie bij waterkrachtcentrales beperkt. Ook heeft de droogte de bevoorrading van Duitse kolencentrales bemoeilijkt. De optelsom van bovenstaande bijspringen heeft geresulteerd in extreem hoge elektriciteitsprijzen. Gascentrales moesten bijspringen terwijl de vraag naar aardgas juist moet worden ontzien. Een deel van deze factoren hebben een structureel karakter en zullen de komende tijd een stempel blijven drukken op de prijsvorming. De onzekerheid zal vermoedelijk nog lang in de lucht blijven hangen. De markten zullen mogelijk een afwachtende houding aannemen tot er meer duidelijkheid komt over de interventieplannen vanuit Brussel. Ondanks de daling van deze week staan elektriciteitsprijzen nog altijd extreem hoog.

De gasprijzen vertoonden de afgelopen weken een rechte lijn omhoog. Mogelijk speelde de gegarandeerde gasvraag om aan de Europese vullingsdoelstelling te voldoen hier een belangrijke rol in. Het vullen van de gasbergingen verloopt vooralsnog aardig voorspoedig en lijken de gestelde targets te worden gehaald. Mogelijk was dit geruststellend voor de markt en heeft dit de extreme prijspiek doen corrigeren.

De aankondiging dat de gaspijpleiding Nordstream 1 in onderhoud zou gaan heeft tot een enorme risicopremie gezorgd op de termijnmarktprijzen. De markt moet immers rekening houden met een scenario waarin de gastoevoer via Nordstream helemaal niet meer op gang komt op 3 september. Deze week loopt er weer wat lucht uit de gasprijzen en is toch een trendbreuk waarneembaar. Mogelijk een correctie op de exorbitante en zeer extreme prijsstijgingen van de week ervoor. Of de dalingen zullen doorzetten hangt grotendeels af van het al dan niet weer op gang komen van de gastoevoer via Nordstream. De komende dagen zal er veel onderhoud plaatsvinden aan Noorse gasinfrastructuur, wat mogelijk de korte termijnprijzen zal ondersteunen.


Hoog blijvende energieprijzen

Aanhoudend hoge energieprijzen.

Door de huidige energiecrisis veroorzaakt door o.a. de situatie in Oekraïne is er veel onzekerheid op de energiemarkt met als gevolg dat de gas- en stroomtarieven blijven stijgen. Dit resulteert in hogere (voorschot)facturen die u van ons ontvangt. Om deze reden adviseren wij u om uw energieverbruik de komende periode goed in de gaten te houden en, indien mogelijk, extra te besparen op uw stroom- en gasverbruik.

Energie besparen

Om direct op uw stroom- en gasverbruik te besparen kunt u denken aan: het verlagen van de temperatuur van verwarmde ruimtes, alleen verwarmen en verlichten waar nodig, aanpassingen te verrichten in uw operationele bedrijfsprocessen, alleen energiezuinige apparaten en led-verlichting inzetten en zorgen voor voldoende isolatie. 

Zorg daarnaast s.v.p. voor voldoende saldo op uw betaalrekening, zodat de levering geborgd kan blijven. Dreigt u onverhoopt uw facturen niet meer te kunnen betalen, vernemen wij dat graag van u zodat wij met u mee kunnen denken aan een oplossing.   

Mocht u daarnaast geïnteresseerd zijn naar de huidige marktontwikkelingen, dan kunt u dit via onze website volgen via de link: https://holland-energie.nl/marktprijzen. Als de marktprijzen weer dalen, zult u uiteraard lagere (voorschot)facturen van ons ontvangen.

Heeft u nog vragen?

Wij helpen u graag! Op onze website vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen. Heeft u liever telefonisch contact voor tips of adviezen hoe u kunt besparen? Bel naar onze klantenservice via 036 20 44 000. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9:00 tot 19:00. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Almere, 30 augustus 2022