Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK).

De overheidsregeling voor energie-intensieve mkb bedrijven biedt een tegemoetkoming voor ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale kosten. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt het energie-intensieve mkb meer adem om haar bedrijfsmodel toekomstbestendig te maken.

Aanvragen van de TEK kan naar verwachting in het 2e kwartaal van 2023 bij het RVO. Dit loopt niet via de energieleverancier. Tot die tijd verwijst de overheid voor eventuele overbrugging om afspraken te maken met uw bank of de belastingdienst bij eventuele betalingsproblemen. U vraagt TEK aan over de periode 1 november 2022 tot en met december 2023.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor TEK moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw onderneming voldoet aan de Europese mkb-definitie.
  • Uw onderneming staat ingeschreven bij het Handelsregister;
  • Uw onderneming verbruikt jaarlijks meer dan 5.000 m³ gas of 50.000 KWh elektriciteit.
  • Uw onderneming is een energie-intensieve mkb-onderneming, waarbij minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten.
  • Uw onderneming heeft minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van minder dan € 50 miljoen.

De subsidie is 50% van de kostenstijging van het energieverbruik. De kostenstijging moet hoger zijn dan € 1,19/m³ gas en € 0,35/kWh elektriciteit. Dit is de drempelprijs.

Hierbij geldt

  • U ontvangt maximaal € 160.000,- subsidie (dit geldt ook voor landbouwondernemingen);
  • U krijgt maximaal 50% van uw totale energiekostenstijging (boven de drempelprijs);
  • Omdat deze tegemoetkoming onder de Europese staatssteunregels valt, wordt gekeken naar het totaalbedrag per onderneming, niet per energiecontract of per locatie.

Let op: de regeling wordt nog uitgewerkt en is nog niet definitief vastgesteld, voorwaarden kunnen daarom nog wijzigen.

Zie ook onderstaande link naar het RVO voor meer informatie

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/hulp-bij-energiekosten/tek