Privacy verklaring

Hier vindt u de privacy verklaring van Holland Energie.

Hieronder wordt beschreven hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan die worden verzameld door Holland Energie.

1. Inleiding
In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar uw persoonsgegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw persoonsgegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen of wijzigingen in onze werkwijze. Het is daarom raadzaam de privacy verklaring periodiek te raadplegen.

Holland Energie is een zelfstandige energieleverancier, opgericht in 2015. Holland Energie zorgt niet alleen voor scherpe tarieven, maar ook voor standaard CO2- neutrale stroom, inzicht in uw energieverbruik en aanvullende diensten. Er zijn situaties waarin uw persoonsgegevens door Holland Energie verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw persoonsgegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

2. Persoonsgegevens
Holland Energie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:
–       Bedrijfsnaam
–       Kamer van Koophandel nummer
–       Voor- en achternaam van contactpersoon – degene met wie Holland Energie het contact heeft over de dienstverlening
–       Geboortedatum en geslacht van deze persoon
–       Adresgegevens van het bedrijf
–       Contactgegevens van het bedrijf, zoals het telefoonnummer en e-mailadres
–       Verbruiksgegevens uit het Centraal Aansluitingenregister en het Contracteinddatum register
–       Verbruiksgegevens verkregen via de slimme meter
–       Meetgegevens
–       Technische gegevens van uw aansluitingen
–       Andere gegevens van uw netbeheerder
–       Bankrekeningnummer of in ieder geval de laatste drie cijfers van het bankrekeningnummer
–       EAN code(s)
–       Contractgegevens
–       Betalingsgegevens zoals factuuradres, bankrekeningnummer(s)
–       E-mobility gegevens waaronder gegevens met betrekking tot de transactie op een laadpaal
–       Eventueel gegevens van instanties voor een kredietwaardigheidstoetsing

3. Doel
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Holland Energie. Deze worden hieronder toegelicht.

–       Het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en Holland Energie. Indien u klant bent bij Holland Energie kunnen wij de afspraken alleen realiseren indien wij de daarvoor benodigde persoonsgegevens hebben en deze kunnen verwerken.
–       Het verzenden van onze nieuwsbrieven en andere (bevestigings)e-mails die betrekking hebben op onze dienstverlening.
–       Het afhandelen van eventuele betalingen.
–       Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.
–       U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.
–       Het uitbrengen en accepteren van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant van Holland Energie.

4. Geautomatiseerde besluitvorming
Holland Energie maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Holland Energie) bij betrokken is.

5. Ontvangers
Holland Energie verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de realisering van de eerder genoemde doelen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De systemen en de website van Holland Energie worden gehost door VPS Hosting. Officiële e-mails zoals bevestigingen en nieuwsbrieven worden verstuurd door Flowmailer. Onze telefonie wordt geregeld door Wecloudit. Tevens kunnen de persoonsgegevens gedeeld worden met onze partners, zoals zusterondernemingen en partnerleveranciers.

6. Opslag periode
Holland Energie bewaart uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen die in deze verklaring genoemd worden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

7. Beveiliging
Het Holland Energie neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Holland Energie treft passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen daartoe. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@holland-energie.nl.

Fysieke documenten waarop uw persoonsgegevens staan worden gearchiveerd in een kast met slot in een ruimte waar alleen medewerkers van Holland Energie in kunnen. Digitale persoonsgegevens worden, gelet op de stand van de techniek en rekening houdend met de uitvoeringskosten, zo goed mogelijk beveiligd met wachtwoorden.

8. Uw rechten
U kunt gebruik maken van onderstaande rechten door een e-mail te sturen naar privacy@holland-energie.nl met daarbij een kopie van uw id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

–       Recht op inzage
U hebt het recht om ten alle tijden uw persoonsgegevens op te vragen die bij Holland Energie
vastgelegd en bewaard worden.

–       Recht op rectificatie
Als uw persoonsgegevens niet kloppen of als deze zijn veranderd kunt u via onze klantenservice aangeven dat deze gerectificeerd (gewijzigd) moeten worden.

–       Recht op wissen van persoonsgegevens
U hebt het recht om Holland Energie te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen in de volgende gevallen:
• Als Holland Energie uw persoonsgegevens niet meer nodig hebt;
• Als u de toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken intrekt;
• Als Holland Energie uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt;
• Als de wettelijke bewaartermijn voor bepaalde persoonsgegevens is verlopen.
Het verwijderen van persoonsgegevens wordt uitgevoerd onder voorbehoud van de wettelijke uitzonderingen.

–       Recht op het indienen van een klacht
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat Holland Energie niet op de juiste manier met uw persoonsgegevens omgaat.

–       Recht op bezwaar
U hebt het recht om Holland Energie te verzoeken te stoppen met het verwerken van uw
persoonsgegevens en deze persoonsgegevens niet meer te gebruiken.