Drie factoren die de energieprijs bepalen

Elektriciteitsprijzen

Elektriciteit kan niet (grootschalig) worden opgeslagen. Vraag en aanbod moeten ieder moment in balans zijn. Een werk voor specialisten die gebruik maken van allerlei hulpmiddelen om dat te realiseren.

De belangrijkste factoren welke de elektriciteitsprijs bepalen zijn:

 • Marktprijs (bepaald door veranderingen in vraag of aanbod, het weer, de prijs van CO₂)
 • De brandstofprijzen van gas en kolen waarop de elektriciteitscentrales draaien
 • Profielkosten en onbalanskosten

1. Marktprijs elektriciteit

Vraag en aanbod bepalen de prijs van elektriciteit. In Nederland komt de marktprijs tot stand op verschillende markten. OTC, APX en ICE Endex zijn de bekendste dag- en termijnmarkten. De marktprijs elektriciteit zelf komt tot stand door drie belangrijke factoren:

 • Veranderingen in vraag of aanbod

Elektriciteit kan nog niet efficiënt worden opgeslagen. Hierdoor is de elektriciteitsprijs sterk afhankelijk van vraag en aanbod. Veranderingen in het aanbod, bijvoorbeeld onderhoud aan een energiecentrale, kunnen daarom van directe invloed zijn op de marktprijs. Ook de toename van duurzaam opgewekte energie is dikwijls van invloed op de elektriciteitsprijs.

 • Het weer

Het weer beïnvloedt in sterke mate vraag én aanbod. Bij koud weer is de vraag naar energie groter, maar ook bij heel warm weer neemt de vraag naar energie voor koeling toe. In beide gevallen kan de prijs stijgen. Bij harde wind of veel zon kan de prijs dalen, omdat het aanbod van elektriciteit dan toeneemt. En in extreme gevallen kunnen er op zo’n dag met veel zon en wind zelfs negatieve dagprijzen voorkomen.

 • De prijs van CO₂

De CO2-uitstoot per brandstofsoort wordt steeds belangrijker voor de prijs van elektriciteit, want een deel van de prijs die u betaalt voor uw energie heeft te maken met CO2-uitstoot. Niet alle vormen van elektriciteitsproductie zijn even gevoelig voor prijsschommelingen van de prijs van CO2. Zo stoten gascentrales minder CO2 uit dan kolencentrales. Voor energie uit kerncentrales is de prijs van CO2 helemaal niet van toepassing.

2. De brandstofprijzen van gas en kolen

De Nederlandse (conventionele) elektriciteitscentrales draaien op gas of op kolen, en in mindere mate op een mix van kolen en biomassa. Duurzame energieproductie met windmolens en zonne-parken neemt sterk toe maar is nog te gering om van invloed te zijn op de marktprijzen. Gas- en kolenprijzen zijn daarom de belangrijkste factoren die de elektriciteitsprijs bepalen.

3. Profielkosten en onbalanskosten

Afhankelijk van uw verbruiksprofiel berekent uw energieleverancier een profielopslag. Deze is hoger als u voornamelijk in de piekuren energie gebruikt en lager als uw verbruik voornamelijk in de daluren plaatsvindt. Energieleveranciers kopen elektriciteit in op basis van het verwachte verbruik van al hun klanten bij elkaar. Maar hoe nauwkeurig die schatting ook is, vaak komt hij niet overeen met het werkelijke totaalverbruik. Door zogenoemde onbalanskosten in rekening te brengen, stimuleert TenneT (beheerder van het landelijke hoogspanningsnet) gebruikers om het verwachte verbruik zo goed mogelijk in te schatten. Onbalanskosten zijn variabel en gemiddeld hoger dan de reguliere elektriciteitsprijzen. Grootverbruikers kiezen er meestal voor om het risico van onbalanskosten af te kopen, deze worden dan opgenomen in de aangeboden contractprijs.

Gasprijzen

De belangrijkste factoren welke de gasprijs bepalen zijn:

 • Marktprijs (bepaald door veranderingen in vraag of aanbod, het weer)
 • De olieprijs
 • Geopolitieke ontwikkelingen

1.Marktprijs gas

Gas kan in tegenstelling tot elektriciteit kan worden opgeslagen in grootschalige gasopslag installaties. Koopt u vandaag al gas in voor later? Dan betaalt u een lange-termijnprijs. Dit is de prijs van vandaag + ingecalculeerd risico voor de toekomst. Bij een lage dagprijs kan het dus gunstig zijn om nu alvast in te kopen voor de lange termijn.

 • Het weer

Hoeveel gas we gebruiken, hangt sterk af van de buitentemperatuur. Warm weer betekent minder vraag, dus een dalende prijs. Bij koud weer zoals in de winter stijgt de vraag en dus de prijs Heel bepalend is ook de beschikbaarheid van gas. Veel aanbod leidt immers tot prijsdaling. Zo kan de extra aanvoer van vloeibaar aardgas vanuit Azië op korte termijn de prijs drukken. Bij weinig aanbod stijgt de prijs. Door het terugschroeven van de gaswinning in Groningen is Nederland bovendien steeds meer afhankelijk van de productie en voorraden in het buitenland. Gasopslagen (storages in vaktermen) worden gebruikt om bij lage vraag in de zomer gas op te slaan en in de winter wanneer de vraag groot is dit gas weer aan uit storage te halen. Naast de weersomstandigheden is de hoeveelheid gas aanwezig in de gasoplagen ook een belangrijke factor.

 • Het prijsniveau

Verder is het absolute prijsniveau van invloed. Stel de prijs is al laag. Dan is de kans dat deze nog verder daalt, lager dan de kans dat de prijs weer gaat stijgen. Dat hangt samen met het niveau van de gasprijs in het verleden. Er is historisch gezien een bepaalde prijs waaronder het voor de gasproducenten onaantrekkelijk wordt om nog te produceren. Een verdere daling is dan onwaarschijnlijk.

2.De olieprijs

Veel gascontracten voor de lange termijn zijn nog gekoppeld aan de olieprijs. Als die stijgt, beweegt de gasprijs op den duur ook mee.

3. Geopolitieke ontwikkelingen

Houd daarnaast rekening met geopolitieke gebeurtenissen, zoals oorlog en economische conflicten. Zet Rusland bijvoorbeeld de gastoevoer naar Oekraïne stop, dan daalt het aanbod in Europa en stijgt de gasprijs.

Bekijk hier ons productaanbod.

callcenter

Neem contact met ons op

Bel 036 20 44 000
time_call

Liever teruggebeld worden?

Terugbelverzoek

Onze medewerkers staan voor u klaar

Door onze jarenlange ervaring in de energiesector weten wij dat onze klanten behoefte hebben aan een persoonlijke aanpak en aan transparante diensten. Wij weten uit ervaring dat u op zoek bent naar oplossingen voor uw energie zaken. Dat deze betrouwbaar en naar uw wensen ingevuld moeten worden. En u wilt uiteraard waar voor uw geld. Holland-Energie wil graag persoonlijke relaties opbouwen en u proactief adviseren door middel van inzicht in uw energieverbruik.