Dagmarkt

Gas

De European Gas Spot Index (EGSI) is een handelsplaats waar gas wordt verhandeld. EGSI wordt bepaald op basis van de transacties die worden uitgevoerd op alle EEX-aardgasmarkten in Europa. Meer specifiek wordt de EGSI berekend als een volumegewogen gemiddelde prijs, gebaseerd op alle Day-Ahead-transacties van de dag (8.00 uur tot 18.00 uur CET). Dankzij de hoge liquiditeit van de EEX-spotmarkten, gecombineerd met de robuuste methodologie die wordt gebruikt, is EGSI de meest transparante en vertrouwde aardgasindex in Europa geworden.

Elektriciteit

De EPEX SPOT markt (voorheen APX) is een handelsplaats waar elektriciteit op dagbasis wordt verhandeld. Het is een ‘day-ahead’ markt, waar de prijs wordt bepaald voor de levering van elektriciteit voor de volgende dag. Iedere energieleverancier koopt hier dagelijks zijn benodigde hoeveelheid elektriciteit in.

Lange termijnmarkt

Elektriciteit en gas

ICE ENDEX is een handelsplaats in gas en elektriciteit waar energiederivaten worden verhandeld. ENDEX staat voor European Energy Derivatives Exchange. Het is de termijnmarkt waar voornamelijk handel plaatsvindt voor lange termijn gas- en elektriciteitscontracten. Veelal komt de prijs per periode tot stand: per maand, kwartaal of per jaar.

Dagmarktprijzen 18 mei '24

Datum Elektra Piek (€/MWh) Elektra Dal (€/MWh) Gas (€ct/m³)
2024-05-18 26,68 79,37 29,59


Termijnmarktprijzen 16 mei '24

Periode Elektra Piek (€/MWh) Elektra Dal (€/MWh) Gas (€ct/m³)
2025 95,06 82,14 35,18
2026 86,25 74,42 30,24
2027 75,5 67,94 27,2
2028 67,85 67,57 25,59

 

Disclaimer

De getoonde informatie is met grote zorg door Holland Energie samengesteld. Echter, Holland Energie kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Er kunnen ondanks uiterste zorgvuldigheid onjuistheden of onvolledigheden in de getoonde informatie insluipen. Holland Energie kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor directe danwel indirecte schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. U kunt aan de inhoud van de website geen rechten ontlenen en de gegevens mogen niet gereproduceerd danwel overgenomen worden. Indien de informatie op de website afwijkt van schriftelijk door Holland Energie verstrekte informatie, dan zal die laatste informatie prevaleren tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.

Holland Energie helpt u

Holland Energie helpt u met het  optimaliseren van uw energiehuishouding zodat u de vruchten daarvan plukt.  Alles onder 1 dak met 1 vast aanspreekpunt. Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Ook kunt u direct een vrijblijvende offerte aanvragen.

Neem contact met ons op

Wij staan u graag telefonisch te woord om al uw vragen te beantwoorden.

Bel 036 20 44 000

Direct online afsluiten

Sluit direct online af.

Direct een vrijblijvende offerte?

Vraag een vrijblijvende offerte aan.

Teruggebeld worden?

Liever teruggebeld worden?

Onze medewerkers staan voor u klaar

Door onze jarenlange ervaring in de energiesector weten wij dat onze klanten behoefte hebben aan een persoonlijke aanpak en aan transparante diensten. Wij weten uit ervaring dat u op zoek bent naar oplossingen voor uw energie zaken. Dat deze betrouwbaar en naar uw wensen ingevuld moeten worden. En u wilt uiteraard waar voor uw geld. Holland Energie wil graag persoonlijke relaties opbouwen en u proactief adviseren door middel van inzicht in uw energieverbruik.

Ontwikkeling gasprijs 2021-2022

Na de eerste coronalockdown in 2020 was de gasprijs historisch laag. De reden hiervoor was dat er veel aanbod en weinig vraag naar gas was, maar sinds januari 2021 is de gasprijs fors gaan stijgen. In 2021 ging deze stijging bovendien steeds sneller, waarna in oktober de eerste recordhoogte bereikt werd. In die maand kostte gas circa 130 euro per MWh waarna in december de gasprijs ruim door de 180 euro per MWh schoot.

2022 leek een beter jaar te worden: de prijs per MWh was gezakt naar zo’n 70 euro. Voor een korte periode was de gasprijs in 2022 stabiel, tot er op 24 februari oorlog uitbrak tussen Rusland en Oekraïne. Dit had als gevolg dat de gasprijzen weer in ramp tempo tot ongekende hoogtes stegen. Op 7 maart steeg de gasprijs met meer dan 70% tot een nieuwe recordhoogte van 345 per MWh. Sindsdien lieten de groothandelsprijzen een daling zien tot ongeveer 90 euro, waarna in juli de gasprijs weer explosief steeg. Dit was onder meer het gevolg van sterk verminderde gasleveringen vanuit Rusland en zelfs de dreiging van een totale stop van gasleveringen uit Rusland. Ook het op Europees niveau verplicht vullen van gasopslagen voor de winter 2022/2023 zorgt voor een strek aanhoudende vraag. Medio augustus 2022 noteert de gasprijs 1200% hoger dan begin 2021 terwijl het CBS in het meest zwarte scenario uitging van een stijging van 600% (Bron FD: 10-8-2022).

Verwachting gasprijs 2022

In 2022 varieert de prijs van een m3 gas tussen de 80 cent en 2,79 euro. In januari 2022 is de energiebelasting op gas gestegen omdat de Nederlandse overheid het gasverbruik wil verminderen en op termijn van het gas af wil i.v.m. klimaatdoelstellingen. Aan het einde van het 1e kwartaal van 2022 is de gasprijs tot recordhoogte is gestegen en dreigt onbetaalbaar te worden – ruim 2,5 euro per kuub – heeft de overheid besloten om een belastingverlaging in te voeren die in juli 2022 ingaat. De BTW op zowel stroom als gas is van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 verlaagd van 21% naar 9%. De compensatie van de BTW verlaging op energie wordt helaas weer teniet gedaan door de enorm snelle prijsstijgingen in 2022.

De verwachting is dat de gasprijzen en daarmee ook de elektriciteitsprijzen door aanhoudende aanbodproblemen in ieder geval voor de jaren 2022 en 2023 zeer hoog blijven.

Waaruit bestaat de gasprijs

De gasprijs is opgebouwd uit het kale leveringstarief, energiebelasting, ODE (Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie) en BTW.

Leveringstarief

Het vaste leveringstarief van gas is een vast bedrag dat door energieleveranciers in rekening wordt gebracht. De leverancier brengt dit bedrag in rekening voor het administratieve gedeelte van de gaslevering, ongeacht het gasverbruik. De hoogte van het vaste leveringstarief verschilt per energieleverancier.

Netbeheerkosten en vastrecht

De kosten van het netbeheer bevatten de kosten die gemaakt worden voor het transport van het gas. Deze kosten worden ook wel ‘netwerkkosten’ genoemd. Daarnaast is er het vastrecht, een vast en maandelijks bedrag voor andere kosten die door een netbeheerder gemaakt worden. Energieleveranciers brengen deze kosten in rekening en betalen ze vervolgens aan de netbeheerder in een bepaalde regio. De hoogte van de netbeheerkosten verschillen per netbeheerder. Aangezien elke regio in Nederland een vaste netbeheerder heeft, kunt u deze niet zelf kiezen.

Energiebelasting

In Nederland betaalt u belasting over het verbruik van elektriciteit en aardgas. Door hierover belasting te heffen, wordt de energieprijs verhoogd en hoopt de overheid dat mensen gestimuleerd worden om minder energie te verbruiken. In 2022 besloot de overheid om de energiebelasting eenmalig te verlagen, om zo de hogere energieprijzen te compenseren. Het gaat hierbij om een extra belastingkorting op de energierekening. Ook werd een tijdelijke verlaging van het belastingtarief op elektriciteit aangekondigd.

ODE: opslag duurzame energie

ODE staat voor Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie en is een heffing op elektriciteit en gas. Deze heffing wordt per m3 gas die u verbruikt betaald: hoe meer gas er verbruikt wordt, hoe meer ODE u betaalt. De ODE is in 2013 door de Nederlandse overheid ingevoerd om ervoor te zorgen dat mensen zuiniger met energie omgaan en om de productie van duurzame energie te bekostigen.

BTW

Over de prijs van gas dient BTW betaald te worden. Waar normaliter een BTW-tarief van 21% geldt, geldt in de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 een tijdelijk tarief van 9%. Dit verlaagde tarief geldt voor aardgas dat via een aardgasnet of soortgelijk systeem wordt geleverd. Dit aardgassysteem moet op het grondgebied van de Europese Unie liggen. Daarnaast geldt het verlaagde tarief ook voor stadsverwarming en elektriciteit. Voor aardgas dat niet via een aardgasnet- of systeem wordt geleverd, blijft het BTW-tarief van 21% gelden.

Wat is EPEX

EPEX (Europeaan Power Exchange) – heette voorheen APX – is de dagmarkt waar gehandeld wordt in energie. Op dit onafhankelijke online platform kunnen producenten, distributeurs, handelaren en industriële eindgebruikers energie verhandelen of afnemen. Afhankelijk van de vraag op de markt besluiten energieproducten om meer of minder elektriciteit op te wekken. Vraag en aanbod worden vervolgens geanalyseerd, waarna de prijs voor de volgende dag tot stand komt. De EPEX is een spotmarkt, wat betekent dat de marktprijzen ieder uur opnieuw vastgesteld worden. De EPEX is in 1999 opgericht met als doel de energiemarkt verder te liberaliseren. Op de EPEX markt geven afnemers via een geautomatiseerd systeem aan hoeveel energie zij willen inkopen. In 2015 fuseerden de APX Group en EPEX SPOT met elkaar en gingen ze verder onder de naam EPEX SPOT. De fusie was een belangrijke stap naar een verdere integratie van de elektriciteitsmarkten binnen Europa.