Ontwikkeling energieprijzen per 1 september 2022.

De elektriciteitsprijzen corrigeerden fors lager na een statement van Ursula von der Leyen waarin ze aangaf dat er aan voorstellen voor “noodinterventie en structurele hervorming” wordt gewerkt. Details zijn nog niet bekend, maar het bericht zal zeker hebben bijgedragen aan de breuk van de opwaartse trend. Afgelopen tijd zijn de elektriciteitsprijsfluctuaties ongekend hoog. Door de bijzonder lage liquiditeit werden de prijsfluctuaties vermoedelijk versterkt. Dat aardgas momenteel schaars is was al langer bekend.

Met de beschikbaarheid van bijvoorbeeld de Franse kerncentrales is het op dit moment somber gesteld (43%). Daarnaast heeft de droogte de productie bij waterkrachtcentrales beperkt. Ook heeft de droogte de bevoorrading van Duitse kolencentrales bemoeilijkt. De optelsom van bovenstaande bijspringen heeft geresulteerd in extreem hoge elektriciteitsprijzen. Gascentrales moesten bijspringen terwijl de vraag naar aardgas juist moet worden ontzien. Een deel van deze factoren hebben een structureel karakter en zullen de komende tijd een stempel blijven drukken op de prijsvorming. De onzekerheid zal vermoedelijk nog lang in de lucht blijven hangen. De markten zullen mogelijk een afwachtende houding aannemen tot er meer duidelijkheid komt over de interventieplannen vanuit Brussel. Ondanks de daling van deze week staan elektriciteitsprijzen nog altijd extreem hoog.

De gasprijzen vertoonden de afgelopen weken een rechte lijn omhoog. Mogelijk speelde de gegarandeerde gasvraag om aan de Europese vullingsdoelstelling te voldoen hier een belangrijke rol in. Het vullen van de gasbergingen verloopt vooralsnog aardig voorspoedig en lijken de gestelde targets te worden gehaald. Mogelijk was dit geruststellend voor de markt en heeft dit de extreme prijspiek doen corrigeren.

De aankondiging dat de gaspijpleiding Nordstream 1 in onderhoud zou gaan heeft tot een enorme risicopremie gezorgd op de termijnmarktprijzen. De markt moet immers rekening houden met een scenario waarin de gastoevoer via Nordstream helemaal niet meer op gang komt op 3 september. Deze week loopt er weer wat lucht uit de gasprijzen en is toch een trendbreuk waarneembaar. Mogelijk een correctie op de exorbitante en zeer extreme prijsstijgingen van de week ervoor. Of de dalingen zullen doorzetten hangt grotendeels af van het al dan niet weer op gang komen van de gastoevoer via Nordstream. De komende dagen zal er veel onderhoud plaatsvinden aan Noorse gasinfrastructuur, wat mogelijk de korte termijnprijzen zal ondersteunen.