Ontwikkeling energieprijzen per 15 september 2022.


Op Europees niveau zijn deze week energie noodmaatregelen afgekondigd t.w. een prijsplafond voor producenten van duurzame energie en kernenergie van €180,- MWh, verplichte elektriciteitsbesparing en een extra belasting op fossiele energie producenten.

Daarnaast wordt gewerkt aan voorstellen om energiebedrijven te assisteren met de huidige extreme onderpand eisen, met als doel het weer op gang brengen van de Europese energiehandel. Over een eventuele prijsplafond op (Russisch) aardgas lopen de standpunten nog sterk uiteen. Historisch gezien zijn elektriciteitsprijzen nog altijd op een ongekend hoog prijspeil. Het is te hopen dat de volatiliteit afneemt en de liquiditeit de komende tijd weer hersteld. De markt zal vermoedelijk een afwachtende houding aannemen in afwachting van meer details over de noodmaatregelen en de implementatie hiervan.

Eind augustus noteerde het voorste gas jaarcontract nog boven de €300/MWh. Deels gedreven door “gegarandeerde” gasvraag om aan de Europese vullingstargets te voldoen. Veel lidstaten hebben besloten om de bergingen nog verder aan te vullen. Indien de temperaturen redelijk mild blijven en naarmate de gasbergingen verder vol raken kan dit de (spot)prijs mogelijk enigszins temperen.

De Nederlandse LNG importcapaciteit zal met 8 miljard m3 per jaar toenemen nadat vorige week de nieuwe terminal in de Eemshaven ceremonieel geopend is. Dit vergroot de opties van Nederland en Europa en komt de leveringszekerheid ten goede. Goed gevulde gasbergingen, robuuste LNG toevoer en afnemende vraag verlaagd de kans op significant tekorten, mits een zeer strenge winter uitblijft. De leveringszekerheid in de 2e helft van aankomende winter kan nog wel spannend worden.