Ontwikkeling energieprijzen per 20 april 2023.

Woensdagmiddag jl. moest er circa 200 €/MWh worden betaald om elektriciteit aan het net te leveren. De prijzen waren de gehele middag negatief. Dit kwam door het feit dat er veel productie uit wind en zon was. Het is namelijk niet mogelijk om alle conventionele centrales zomaar volledig uit te schakelen, aangezien ze in de avond wel weer nodig zijn om aan de vraag te voldoen.  Daarom was er kortstondig een overschot aan elektriciteitsaanbod waardoor de prijzen flink negatief geprijsd waren.

Ook zijn er  productie-eenheden die moeten draaien om warmte te leveren of flexibiliteit te bieden aan Tennet. Omdat er teveel aanbod en onvoldoende export- of opslagcapaciteit in het elektriciteitssysteem zijn worden de markprijzen negatief. De laatste drie operationele kerncentrales in Duitsland met een capaciteit van 4 GW zijn uitgezet. Dit betekent dat de andere productietechnieken moeten worden ingezet om deze capaciteit op te vangen deels door zon en wind, maar ook door de ironische import van kernenergie uit Frankrijk.

De laatste dagen is de beschikbaarheid hiervan toegenomen en staat op 62%. De waterreservoirs in de Alphen zijn momenteel redelijk goed gevuld, dit in tegenstelling tot vorig jaar toen de waterkrachtproductie tegen viel door de droogte. De beschikbaarheid zal dit jaar beïnvloed worden als gevolg van de Franse stakingen en de impact van de recent ontdekte nieuwe corrosie issues kunnen mogelijk een negatieve impact hebben op het aanbod. De afvlakking van de kolen- en aardgasprijzen zorgt ook als fundament voor de prijzen van elektriciteit.

De TTF jaarprijs is de afgelopen week nauwelijks veranderd en blijft rond de 56 €/MWh. De leveringsmaanden op korte termijn hebben ongeveer 2 €/MWh moeten prijsgeven. Dit komt door de verminderde warmtevraag in Nederland, waardoor er deze maand, op 1 dag na, alleen netto injecties in de gasbergingen hebben plaatsgevonden.

Hierdoor zijn de Nederlandse gasbuffers al voor 60% gevuld, terwijl dit vorig jaar pas half juli werd bereikt. In vergelijking met vorig jaar ligt de vulsnelheid van de gasbuffers in bijna heel Europa ver voor op schema. Hoewel de industriële gasvraag voorzichtig toeneemt, zijn de gasbergingen uitzonderlijk vol voor deze tijd van het jaar.

Verdere prijsstijgingen zullen naar verwachting worden verminderd zolang de LNG-importen zo fors blijven. De komende weken worden er ongeveer 63 LNG-leveringen met een totaal van ca. 6 miljard m³ verwacht in de Europa.