Ontwikkeling energieprijzen per 19 juni 2023

Begin deze maand begon de daling van de kolenprijs en stabiliseerde rond $95 per vat. De prijs heeft een stijging van $10 laten zien. Ook de gas- en CO2-emissieprijzen zijn de afgelopen handelsdagen gestegen en de elektriciteitsprijzen hebben deze trend gevolgd. Het CAL-24 contract is deze maand met meer dan €20 per MWh gestegen. Op de day ahead markt is de gemiddelde baseloadprijs voor het eerst in een maand tijd boven de €100 per MWh gestegen. Dit komt door de toegenomen vraag naar elektriciteit vanwege het gebruik van airco’s en ventilatoren om de hoge temperaturen draaglijker te maken. De huidige opwaartse correctie is niet geheel onverwacht na de eerdere prijsdalingen.

De afgelopen maanden heeft Europa recordhoeveelheden LNG-aanvoer ontvangen, wat heeft geleid tot prijsdalingen. De prijsdalingen lijken te ver zijn doorgeschoten nu de LNG aanvoer lijkt af te nemen. De TTF-prijsdaling is tot stilstand gekomen nu de toevoer niveaus vanuit Noorwegen laag zijn vanwege onderhoudswerkzaamheden. De vertraging in de terugkeer van de belangrijke gasverwerkingsinstallatie in Noorwegen zal de Noorse exportcapaciteit tot half juli met ongeveer 80 miljoen m3 per dag verminderen, wat neerkomt op ongeveer een kwart van de totale exportcapaciteit naar Europa. Als gevolg hiervan zijn de prijzen van de eerste maandcontracten aanzienlijk gestegen en liggen ze momenteel ruim 12% hoger. Hoewel de aanbodsituatie in Europa nog steeds als comfortabel kan worden beschouwd, blijft de markt zoeken naar een eerlijke prijs. Er is nog steeds geen merkbaar herstel van de vraag vanuit de industrie en de volle gasopslagfaciliteiten kunnen op korte termijn mogelijk de prijsstijgingen blijven afremmen.