De uitwerking van het prijsplafond uitgelegd

De uitwerking van het prijsplafond in detail uitgelegd

De overheid heeft de uitvoering van het prijsplafond definitief vastgesteld. Het prijsplafond geldt voor alle huishoudens en bedrijven met een kleinverbruik aansluiting. 

De overheid heeft het prijsplafond tot een verbruik van 2900 kWh en 1200 m3 op jaarbasis gemaximaliseerd. Tot deze verbruiken geldt een plafondprijs van € 0,40/ kWh elektriciteit en € 1,45/ m3 gas (tarieven zijn inclusief belastingen en gelden voor alle verbruiksafhankelijke kosten). Deze verbruiken zijn per maand geprofileerd verdeeld in maximale maand-plafond-verbruiken (zie onderaan deze pagina).

Contractprijs

In uw leveringsovereenkomst is een contractprijs afgesproken. Dit kan een vaste prijs zijn of een dynamische marktprijs. De plafondprijzen gelden voor alle contractvormen.

Is het totale tarief per kWh of m3 lager dan deze maximale plafondprijs? Dan betaalt u de afgesproken contractprijs. Is het totale tarief per kWh hoger dan deze maximale plafondprijs? Dan betaalt u tot het maximale maand-plafond-verbruik de plafondprijs en alleen over het verbruik daarboven betaalt u de afgesproken contractprijs. Op uw factuur kunt u het compensatiebedrag, waar u recht op heeft, terugvinden. Dit compensatiebedrag is dus het verschil tussen de contractprijs en de maximale plafondprijs maal het (gemaximaliseerde) verbruik.

Hieronder vindt u de grafische uitwerking van het prijsplafond:

Vaste prijs contract

Heeft u een vaste prijs contract? Dan is op voorhand makkelijker te bepalen of er sprake is van een compensatiebedrag. Immers, de contractprijs staat vast en het maximale tarief is bekend dus u weet al gauw of uw contractprijs hierboven of hieronder valt.

In uw voorschotfactuur berekenen wij op basis van de geprofileerde maandverbruiken het compensatiebedrag per maand. Dit bedrag wordt van uw totale energiefactuur inclusief btw afgetrokken.

De hoogte van de werkelijke compensatie is altijd pas achteraf te bepalen, op het moment dat de werkelijke verbruiken bekend zijn. In de jaarafrekening wordt de werkelijke compensatie en de ontvangen compensatie met elkaar verrekend.

Dynamisch marktprijs contract

Heeft u een dynamisch contract waarbij de contractprijs gebaseerd is op de dagmarktprijzen? Dan is de bepaling van het compensatiebedrag lastiger vast te stellen. Voor dynamische prijscontracten geldt dat voor het prijsplafond wordt gekeken naar het gemiddelde gewogen tarief dat is gerealiseerd op jaarbasis. Dit is op voorhand nog niet bekend. Desalniettemin berekenen wij wel maandelijks het verwachtte compensatiebedrag en nemen wij dit mee in de maandfactuur.

Betaalt u maandelijks een voorschotbedrag? Dan berekenen wij op basis van uw veronderstelde maandverbruiken en op basis van de verwachtte marktprijs het compensatiebedrag per maand. Dit bedrag wordt van uw totale energiefactuur inclusief btw afgetrokken. Bij de jaarafrekening vindt dan de afrekening plaats van de werkelijke compensatie en de verkregen compensatie.

Betaalt u maandelijks uw energiekosten op basis van werkelijke verbruiken en werkelijke marktprijzen? Dan berekenen wij het compensatiebedrag op basis van deze werkelijke data maar ook dan ontvangt u mogelijk na het kalenderjaar een afrekening voor het geval u teveel of te weinig compensatie heeft ontvangen. Dit is namelijk omdat de overheid heeft vastgesteld dat we dienen te kijken naar het gemiddelde gewogen tarief dat is gerealiseerd op jaarbasis.

Ontvangt u elke maand een factuur met daarin een voorschotbedrag voor de aankomende maand en een afrekening voor de afgelopen maand? Dan werkt de bepaling van het compensatiebedrag hetzelfde als hierboven beschreven, maar dan voor beide delen gecombineerd. In de factuurspecificatie ziet u zowel het berekende compensatiebedrag met betrekking tot het voorschotbedrag als het berekende compensatiebedrag met betrekking tot de maandafrekening.

Wilt u zien hoe uw compensatiebedrag wordt berekend? Zie hieronder een rekenvoorbeeld voor elektriciteit en voor gas.

De niet verbruiksafhankelijke kosten zijn het vastrechtbedrag, de netbeheerkosten en de heffingskorting.

De makkelijkste manier om het compensatiebedrag te bepalen is het berekenen van het gemiddelde tarief per kWh minus het prijsplafondtarief. Is dit tarief positief, dan vermenigvuldig je dit tarief met het verbruik tot het maandelijkse maximum.

Volg de volgende stappen:

 • Neem uit uw factuur het voorschotbedrag incl. btw. (€ 697,29)
 • Tel de niet verbruiksafhankelijke kosten bij elkaar op en vermenigvuldig deze met het btw percentage van 21% ( (9,99 + 62,16 – 37,84) x 1,21 = € 41,52)
 • Het voorschotbedrag toegeschreven aan de levering is dus € 697,29 – € 41,52 = € 655,77
 • Deel dit bedrag door het totale maandvolume ad (813 + 727 =) 1540 kWh.
 • Oftewel € 655,77 / 1540 = € 0,4258. Dit is het gemiddelde tarief per kWh incl btw.
 • Trek hiervan de plafondprijs van € 0,40 af en dan heeft u het compensatie tarief per kWh, dus € 0,4258 – € 0,4000 = € 0,0258.
 • Dit compensatietarief vermenigvuldigt u met het maandvolume, tot maximaal het maximale maand-plafond-volume. In dit voorbeeld is maandvolume hoger dan het maximale maand-plafond-volume dus het compensatiebedrag bedraagt 280 x € 0,0258 = € 7,23.
 • Het nieuwe voorschotbedrag is dus € 697,29 – € 7,23 = € 690,06   

De niet verbruiksafhankelijke kosten zijn het vastrechtbedrag en de netbeheerkosten.

Praktische dezelfde berekeningsmethodiek kan gebruikt worden voor de berekening van het compensatiebedrag voor de gasfactuur.

Volg de volgende stappen:

 • Neem uit uw factuur het voorschotbedrag incl btw. (€ 283,17)
 • Tel de niet verbruiksafhankelijke kosten bij elkaar op en vermenigvuldig deze met het btw percentage van 21% ( (9,99 + 11,86) x 1,21 = € 26,44)
 • Het voorschotbedrag toegeschreven aan de levering is dus € 283,17 – € 26,44 = € 256,73
 • Deel dit bedrag door het totale maandvolume ad 162 m3.
 • Oftewel € 256,73 / 162 = € 1,5848. Dit is het gemiddelde tarief per m3 incl btw.
 • Trek hiervan de plafondprijs van € 1,45 af en dan heeft u het compensatie tarief per m3, dus € 1,5848 – € 1,4500 = € 0,1348.
 • Dit compensatietarief vermenigvuldigt u met het maandvolume, tot maximaal het maximale maand-plafond-volume. In dit voorbeeld is maandvolume lager dan het maximale maand-plafond-volume dus het compensatiebedrag bedraagt 162 x € 0,1348 = € 21,83.
 • Het nieuwe voorschotbedrag is dus € 283,17 – € 21,83 = € 261,34  

De verdeling van deze maximale maand-plafond-verbruiken is als volgt:

maandelektriciteitgas
januari339221
februari280188
maart267159
april20786
mei18135
juni15919
juli16117
augustus17617
september19924
oktober26681
november306147
december356207
jaartotaal29001200

Deze maatregel geldt vooralsnog alleen nog voor het kalenderjaar 2023.