Marktontwikkelingen week 44

𝗘𝗹𝗲𝗸𝘁𝗿𝗶𝗰𝗶𝘁𝗲𝗶𝘁𝗽𝗿𝗶𝗷𝘇𝗲𝗻 𝗱𝗮𝗹𝗲𝗻

De prijs van elektriciteit voor levering in 2024 is de afgelopen tijd gedaald. Dit komt door een aantal factoren zoals:

✔ De ingezette daling van de kolen- en emissieprijzen. Kolenprijzen en emissierechten hebben direct invloed op de elektriciteitsprijs. Als die prijzen dalen, daalt ook de prijs van elektriciteit.
✔ Door de recente weersomstandigheden lag de productie van hernieuwbare energie hoog. Dit betekent dat er minder elektriciteit hoeft te worden opgewekt uit fossiele brandstoffen, waardoor de prijzen van elektriciteit dalen.

Het grotere aandeel van deze hernieuwbare energiebronnen leidt wel tot zeer wisselende onbalansprijzen. Dit komt omdat hernieuwbare energiebronnen, zoals wind en zon, niet altijd evenveel energie opwekken. Als het aanbod van brandstof gezond blijft en geopolitieke risico’s minder belangrijk worden geacht, kan dit leiden tot verdere daling van energieprijzen. Het is een complex samenspel van factoren; de prijzen van fossiele brandstoffen, emissierechten, hernieuwbare energieproductie en weersomstandigheden.

𝗩𝗲𝗿𝘄𝗮𝗰𝗵𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗴𝗮𝘀𝗽𝗿𝗶𝗷𝘀

De milde start van het stookseizoen heeft geleid tot een lagere vraag naar gas voor verwarming. De lagere vraag naar gas zorgt ervoor dat er meer gas beschikbaar is voor de rest van het stookseizoen.

𝗢𝗽𝗺𝗲𝗿𝗸𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸𝗲 𝘀𝘁𝗶𝗷𝗴𝗶𝗻𝗴 𝗴𝗮𝘀𝗽𝗿𝗶𝗷𝘀 𝗼𝗸𝘁𝗼𝗯𝗲𝗿

De prijzen van gas stegen in oktober aanzienlijk, maar daalden weer op de laatste handelsdag van de maand. De exacte oorzaak van deze stijging is niet duidelijk, maar een mogelijke verklaring is de verminderde doorvoercapaciteit van het Panamakanaal als gevolg van extreme droogte. Dit maakt Europa aantrekkelijker voor LNG-importen uit de Verenigde Staten.

𝗙𝗼𝗰𝘂𝘀 𝗼𝗽 𝗯𝗲𝘀𝗰𝗵𝗶𝗸𝗯𝗮𝗮𝗿𝗵𝗲𝗶𝗱

De focus van de markt lijkt te verschuiven van bezorgdheid over geopolitieke risico’s naar de beschikbaarheid van gas. De vraag naar gas zal dit jaar naar verwachting niet aanzienlijk toenemen en er zijn geen aanwijzingen voor een structurele prijsstijging. Desondanks blijft de gasmarkt gevoelig voor geopolitieke ontwikkelingen.

Marktontwikkelingen week 33

Elektriciteit

Omdat de stroomprijzen nauwlettend de ontwikkelingen op de gasmarkten volgden, registreerden we ook hier een stijging van de prijzen na de recente staking in Australië . De hogere gasprijs wordt veroorzaakt door een dreigende staking bij Australische productiefaciliteiten voor vloeibaar gas. Bij Woodside Energy Group en Chevron hebben honderden medewerkers aangegeven te willen staken. De impact op de kalendercontracten bleef echter beperkt, met een bescheiden toename van 2,5% vergeleken met de voorgaande week. Aan de ene kant wordt de CO2-markt ondersteund door een voortdurend beperkt aanbod van CO2-emissieveilingen, wat de CO2-prijzen gunstig beïnvloedt. Aan de andere kant oefent de verwachte groei van hernieuwbare energieproductie neerwaartse druk uit op de CO2-markt. Het overvloedige aanbod van zonne- en windenergie leidt bovendien steeds vaker tot negatieve stroomprijzen op werkdagen, vooral tijdens de vakantieperiodes wanneer de vraag naar stroom lager is. In 2020, gedurende de verspreiding van de coronapandemie, hebben we voor het laatst meerdere opeenvolgende werkdagen negatieve prijzen geobserveerd. De huidige vakantieperiode kenmerkt zich door een lage liquiditeit op de stroommarkten, wat resulteert in aanzienlijke volatiliteit. Zolang het aanbod zich in een comfortabele positie bevindt, lijkt een lichte neerwaartse trend in de prijzen het meest waarschijnlijke scenario.

Aardgas

Halverwege vorige week vertoonde de gasprijs een aanzienlijke stijging, getriggerd door een staking bij LNG-exportfaciliteiten in Australië. Deze faciliteiten zijn verantwoordelijk voor circa 10% van de wereldwijde LNG-leveringen. Met de Russische gastoevoer die sinds de zomer van vorig jaar op een dieptepunt van 30 miljoen m3 per dag blijft, zijn Europa en Azië nu in sterke mate afhankelijk van LNG. De impact van deze prijsstijging werd vooral gevoeld aan het begin van de prijscurve, met frontmaandcontracten. De prijs voor levering in 2024 steeg beperkt met ruim €3, waarvan de helft inmiddels weer is afgenomen. De aanvoer van LNG naar Europa kende een daling van 8,1% op jaarbasis in juli. Ondertussen bleef de LNG-aanvoer naar China op een hoog niveau, maar het groeitempo vertraagde naar +22% in juli (in vergelijking met juli vorig jaar), vergeleken met +34% in juni. In China staat LNG in concurrentie met andere brandstoffen zoals kolen en pijplijngas. Russische Gazprom meldde dat de export via de Power of Siberia-pijplijn eind juli een nieuw dagrecord had bereikt. In 2023 zal er via deze pijplijn 22 miljard m3 gas naar China stromen, een aantal dat in 2027 moet groeien naar 38 miljard m3. Samen met de hoge vulgraad van Europese gasopslagfaciliteiten (89%) oefent dit druk uit op de gasprijzen. Belangrijk is echter de trend, die neerwaarts is voor de komende maandcontracten en zijwaarts voor CAL24, met af en toe enige volatiliteit.

Holland Energie bv handelt NIET onder de naam Hollandse Energie Maatschappij of HEM!!

LET OP! 

Wij zijn NIET Hollandse Energie Maatschappij (HEM)

Helaas worden wij, Holland Energie BV, regelmatig verward met het bedrijf Hollandse Energie Maatschappij, ook wel HEM genaamd. Hier ondervinden wij veel hinder van.

Wij ontvangen veel klachten van klanten van energieleverancier HEM die deze energieleverancier met ons verwarren. Er is daarnaast veel negatieve berichtgeving in de media over energieleverancier HEM. Inmiddels staat HEM vanwege hun handelswijze onder verscherpt toezicht bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Vanwege de verwarring met ons, Holland Energie BV, willen wij extra benadrukken wij op geen enkele wijze verbonden zijn aan Hollandse Energie Maatschappij (HEM). Wij handelen niet onder de namen Hollandse Energie Maatschappij of HEM en hebben géén samenwerkingsverband met dit bedrijf.

Goed om te weten: Holland Energie werkt met een beperkt aantal zeer streng geselecteerde intermediairs samen en doet geen telefonische acquisitie. Als u twijfelt over wie u heeft gebeld, neem dan contact met ons op via 036-2044000. Onze medewerkers staan u graag te woord om u verder te helpen.
Marktontwikkelingen Week 24

Ontwikkeling energieprijzen per 19 juni 2023

Begin deze maand begon de daling van de kolenprijs en stabiliseerde rond $95 per vat. De prijs heeft een stijging van $10 laten zien. Ook de gas- en CO2-emissieprijzen zijn de afgelopen handelsdagen gestegen en de elektriciteitsprijzen hebben deze trend gevolgd. Het CAL-24 contract is deze maand met meer dan €20 per MWh gestegen. Op de day ahead markt is de gemiddelde baseloadprijs voor het eerst in een maand tijd boven de €100 per MWh gestegen. Dit komt door de toegenomen vraag naar elektriciteit vanwege het gebruik van airco’s en ventilatoren om de hoge temperaturen draaglijker te maken. De huidige opwaartse correctie is niet geheel onverwacht na de eerdere prijsdalingen.

De afgelopen maanden heeft Europa recordhoeveelheden LNG-aanvoer ontvangen, wat heeft geleid tot prijsdalingen. De prijsdalingen lijken te ver zijn doorgeschoten nu de LNG aanvoer lijkt af te nemen. De TTF-prijsdaling is tot stilstand gekomen nu de toevoer niveaus vanuit Noorwegen laag zijn vanwege onderhoudswerkzaamheden. De vertraging in de terugkeer van de belangrijke gasverwerkingsinstallatie in Noorwegen zal de Noorse exportcapaciteit tot half juli met ongeveer 80 miljoen m3 per dag verminderen, wat neerkomt op ongeveer een kwart van de totale exportcapaciteit naar Europa. Als gevolg hiervan zijn de prijzen van de eerste maandcontracten aanzienlijk gestegen en liggen ze momenteel ruim 12% hoger. Hoewel de aanbodsituatie in Europa nog steeds als comfortabel kan worden beschouwd, blijft de markt zoeken naar een eerlijke prijs. Er is nog steeds geen merkbaar herstel van de vraag vanuit de industrie en de volle gasopslagfaciliteiten kunnen op korte termijn mogelijk de prijsstijgingen blijven afremmen.

Weekrapport Energieprijzen

Ontwikkeling energieprijzen per 20 april 2023.

Woensdagmiddag jl. moest er circa 200 €/MWh worden betaald om elektriciteit aan het net te leveren. De prijzen waren de gehele middag negatief. Dit kwam door het feit dat er veel productie uit wind en zon was. Het is namelijk niet mogelijk om alle conventionele centrales zomaar volledig uit te schakelen, aangezien ze in de avond wel weer nodig zijn om aan de vraag te voldoen.  Daarom was er kortstondig een overschot aan elektriciteitsaanbod waardoor de prijzen flink negatief geprijsd waren.

Ook zijn er  productie-eenheden die moeten draaien om warmte te leveren of flexibiliteit te bieden aan Tennet. Omdat er teveel aanbod en onvoldoende export- of opslagcapaciteit in het elektriciteitssysteem zijn worden de markprijzen negatief. De laatste drie operationele kerncentrales in Duitsland met een capaciteit van 4 GW zijn uitgezet. Dit betekent dat de andere productietechnieken moeten worden ingezet om deze capaciteit op te vangen deels door zon en wind, maar ook door de ironische import van kernenergie uit Frankrijk.

De laatste dagen is de beschikbaarheid hiervan toegenomen en staat op 62%. De waterreservoirs in de Alphen zijn momenteel redelijk goed gevuld, dit in tegenstelling tot vorig jaar toen de waterkrachtproductie tegen viel door de droogte. De beschikbaarheid zal dit jaar beïnvloed worden als gevolg van de Franse stakingen en de impact van de recent ontdekte nieuwe corrosie issues kunnen mogelijk een negatieve impact hebben op het aanbod. De afvlakking van de kolen- en aardgasprijzen zorgt ook als fundament voor de prijzen van elektriciteit.

De TTF jaarprijs is de afgelopen week nauwelijks veranderd en blijft rond de 56 €/MWh. De leveringsmaanden op korte termijn hebben ongeveer 2 €/MWh moeten prijsgeven. Dit komt door de verminderde warmtevraag in Nederland, waardoor er deze maand, op 1 dag na, alleen netto injecties in de gasbergingen hebben plaatsgevonden.

Hierdoor zijn de Nederlandse gasbuffers al voor 60% gevuld, terwijl dit vorig jaar pas half juli werd bereikt. In vergelijking met vorig jaar ligt de vulsnelheid van de gasbuffers in bijna heel Europa ver voor op schema. Hoewel de industriële gasvraag voorzichtig toeneemt, zijn de gasbergingen uitzonderlijk vol voor deze tijd van het jaar.

Verdere prijsstijgingen zullen naar verwachting worden verminderd zolang de LNG-importen zo fors blijven. De komende weken worden er ongeveer 63 LNG-leveringen met een totaal van ca. 6 miljard m³ verwacht in de Europa.  
Het prijsplafond

De uitwerking van het prijsplafond uitgelegd

De uitwerking van het prijsplafond in detail uitgelegd

De overheid heeft de uitvoering van het prijsplafond definitief vastgesteld. Het prijsplafond geldt voor alle huishoudens en bedrijven met een kleinverbruik aansluiting. 

De overheid heeft het prijsplafond tot een verbruik van 2900 kWh en 1200 m3 op jaarbasis gemaximaliseerd. Tot deze verbruiken geldt een plafondprijs van € 0,40/ kWh elektriciteit en € 1,45/ m3 gas (tarieven zijn inclusief belastingen en gelden voor alle verbruiksafhankelijke kosten). Deze verbruiken zijn per maand geprofileerd verdeeld in maximale maand-plafond-verbruiken (zie onderaan deze pagina).

Contractprijs

In uw leveringsovereenkomst is een contractprijs afgesproken. Dit kan een vaste prijs zijn of een dynamische marktprijs. De plafondprijzen gelden voor alle contractvormen.

Is het totale tarief per kWh of m3 lager dan deze maximale plafondprijs? Dan betaalt u de afgesproken contractprijs. Is het totale tarief per kWh hoger dan deze maximale plafondprijs? Dan betaalt u tot het maximale maand-plafond-verbruik de plafondprijs en alleen over het verbruik daarboven betaalt u de afgesproken contractprijs. Op uw factuur kunt u het compensatiebedrag, waar u recht op heeft, terugvinden. Dit compensatiebedrag is dus het verschil tussen de contractprijs en de maximale plafondprijs maal het (gemaximaliseerde) verbruik.

Hieronder vindt u de grafische uitwerking van het prijsplafond:

Vaste prijs contract

Heeft u een vaste prijs contract? Dan is op voorhand makkelijker te bepalen of er sprake is van een compensatiebedrag. Immers, de contractprijs staat vast en het maximale tarief is bekend dus u weet al gauw of uw contractprijs hierboven of hieronder valt.

In uw voorschotfactuur berekenen wij op basis van de geprofileerde maandverbruiken het compensatiebedrag per maand. Dit bedrag wordt van uw totale energiefactuur inclusief btw afgetrokken.

De hoogte van de werkelijke compensatie is altijd pas achteraf te bepalen, op het moment dat de werkelijke verbruiken bekend zijn. In de jaarafrekening wordt de werkelijke compensatie en de ontvangen compensatie met elkaar verrekend.

Dynamisch marktprijs contract

Heeft u een dynamisch contract waarbij de contractprijs gebaseerd is op de dagmarktprijzen? Dan is de bepaling van het compensatiebedrag lastiger vast te stellen. Voor dynamische prijscontracten geldt dat voor het prijsplafond wordt gekeken naar het gemiddelde gewogen tarief dat is gerealiseerd op jaarbasis. Dit is op voorhand nog niet bekend. Desalniettemin berekenen wij wel maandelijks het verwachtte compensatiebedrag en nemen wij dit mee in de maandfactuur.

Betaalt u maandelijks een voorschotbedrag? Dan berekenen wij op basis van uw veronderstelde maandverbruiken en op basis van de verwachtte marktprijs het compensatiebedrag per maand. Dit bedrag wordt van uw totale energiefactuur inclusief btw afgetrokken. Bij de jaarafrekening vindt dan de afrekening plaats van de werkelijke compensatie en de verkregen compensatie.

Betaalt u maandelijks uw energiekosten op basis van werkelijke verbruiken en werkelijke marktprijzen? Dan berekenen wij het compensatiebedrag op basis van deze werkelijke data maar ook dan ontvangt u mogelijk na het kalenderjaar een afrekening voor het geval u teveel of te weinig compensatie heeft ontvangen. Dit is namelijk omdat de overheid heeft vastgesteld dat we dienen te kijken naar het gemiddelde gewogen tarief dat is gerealiseerd op jaarbasis.

Ontvangt u elke maand een factuur met daarin een voorschotbedrag voor de aankomende maand en een afrekening voor de afgelopen maand? Dan werkt de bepaling van het compensatiebedrag hetzelfde als hierboven beschreven, maar dan voor beide delen gecombineerd. In de factuurspecificatie ziet u zowel het berekende compensatiebedrag met betrekking tot het voorschotbedrag als het berekende compensatiebedrag met betrekking tot de maandafrekening.

Wilt u zien hoe uw compensatiebedrag wordt berekend? Zie hieronder een rekenvoorbeeld voor elektriciteit en voor gas.

De niet verbruiksafhankelijke kosten zijn het vastrechtbedrag, de netbeheerkosten en de heffingskorting.

De makkelijkste manier om het compensatiebedrag te bepalen is het berekenen van het gemiddelde tarief per kWh minus het prijsplafondtarief. Is dit tarief positief, dan vermenigvuldig je dit tarief met het verbruik tot het maandelijkse maximum.

Volg de volgende stappen:

 • Neem uit uw factuur het voorschotbedrag incl. btw. (€ 697,29)
 • Tel de niet verbruiksafhankelijke kosten bij elkaar op en vermenigvuldig deze met het btw percentage van 21% ( (9,99 + 62,16 – 37,84) x 1,21 = € 41,52)
 • Het voorschotbedrag toegeschreven aan de levering is dus € 697,29 – € 41,52 = € 655,77
 • Deel dit bedrag door het totale maandvolume ad (813 + 727 =) 1540 kWh.
 • Oftewel € 655,77 / 1540 = € 0,4258. Dit is het gemiddelde tarief per kWh incl btw.
 • Trek hiervan de plafondprijs van € 0,40 af en dan heeft u het compensatie tarief per kWh, dus € 0,4258 – € 0,4000 = € 0,0258.
 • Dit compensatietarief vermenigvuldigt u met het maandvolume, tot maximaal het maximale maand-plafond-volume. In dit voorbeeld is maandvolume hoger dan het maximale maand-plafond-volume dus het compensatiebedrag bedraagt 280 x € 0,0258 = € 7,23.
 • Het nieuwe voorschotbedrag is dus € 697,29 – € 7,23 = € 690,06   

De niet verbruiksafhankelijke kosten zijn het vastrechtbedrag en de netbeheerkosten.

Praktische dezelfde berekeningsmethodiek kan gebruikt worden voor de berekening van het compensatiebedrag voor de gasfactuur.

Volg de volgende stappen:

 • Neem uit uw factuur het voorschotbedrag incl btw. (€ 283,17)
 • Tel de niet verbruiksafhankelijke kosten bij elkaar op en vermenigvuldig deze met het btw percentage van 21% ( (9,99 + 11,86) x 1,21 = € 26,44)
 • Het voorschotbedrag toegeschreven aan de levering is dus € 283,17 – € 26,44 = € 256,73
 • Deel dit bedrag door het totale maandvolume ad 162 m3.
 • Oftewel € 256,73 / 162 = € 1,5848. Dit is het gemiddelde tarief per m3 incl btw.
 • Trek hiervan de plafondprijs van € 1,45 af en dan heeft u het compensatie tarief per m3, dus € 1,5848 – € 1,4500 = € 0,1348.
 • Dit compensatietarief vermenigvuldigt u met het maandvolume, tot maximaal het maximale maand-plafond-volume. In dit voorbeeld is maandvolume lager dan het maximale maand-plafond-volume dus het compensatiebedrag bedraagt 162 x € 0,1348 = € 21,83.
 • Het nieuwe voorschotbedrag is dus € 283,17 – € 21,83 = € 261,34  

De verdeling van deze maximale maand-plafond-verbruiken is als volgt:

maandelektriciteitgas
januari339221
februari280188
maart267159
april20786
mei18135
juni15919
juli16117
augustus17617
september19924
oktober26681
november306147
december356207
jaartotaal29001200

Deze maatregel geldt vooralsnog alleen nog voor het kalenderjaar 2023.

Het prijsplafond

De werking van het prijsplafond

Vast contract

De overheid heeft de uitvoering van het prijsplafond definitief vastgesteld. Het prijsplafond geldt voor alle huishoudens en bedrijven met een kleinverbruik aansluiting. Op dit moment werken we er hard aan om alles goed in onze systemen te krijgen. Uw voorschot van januari is nog op basis van de contractprijs omdat de regeling pas laat in december definitief is gemaakt. Bij de jaarafrekening wordt de maand januari uiteraard alsnog meegenomen. Als de contractprijs hoger is dan het prijsplafond zullen we uw voorschot per februari aanpassen naar het prijsplafond. De aanpassing let zowel op verbruik als de prijs. Voor verbruik boven het prijsplafond betaalt u namelijk wel de afgesproken contractprijs.

Dynamisch contract (dagmarktprijzen)

De overheid heeft de uitvoering van het prijsplafond definitief vastgesteld. Het prijsplafond geldt voor alle huishoudens en bedrijven met een kleinverbruik aansluiting. Op dit moment werken we er hard aan om alles goed in onze systemen te verwerken. Voor dynamische prijscontracten geldt dat voor het prijsplafond wordt gekeken naar het gemiddelde gewogen tarief dat is gerealiseerd op jaarbasis.

We weten uiteraard nog niet wat de gemiddelde dagmarktprijzen zullen zijn voor 2023. Pas in januari 2024 kunnen we met zekerheid vaststellen of uw prijs boven het prijsplafond is uitgekomen. In 2024 ontvangt u een afrekening met eventueel teveel of te weinig betaalde kosten inzake het prijsplafond.

Het prijsplafond wordt alvast wel per maand verwerkt en zichtbaar op uw (voorschot)facturen. De aanpassing let zowel op verbruik als de prijs. Vanaf februari is dit zichtbaar op uw factureren. Voor verbruik boven het prijsplafond betaalt u namelijk wel de afgesproken contractprijs.

Hieronder vindt u de grafische uitwerking van het prijsplafond:

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK).

De overheidsregeling voor energie-intensieve mkb bedrijven biedt een tegemoetkoming voor ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale kosten. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt het energie-intensieve mkb meer adem om haar bedrijfsmodel toekomstbestendig te maken.

Aanvragen van de TEK kan naar verwachting in het 2e kwartaal van 2023 bij het RVO. Dit loopt niet via de energieleverancier. Tot die tijd verwijst de overheid voor eventuele overbrugging om afspraken te maken met uw bank of de belastingdienst bij eventuele betalingsproblemen. U vraagt TEK aan over de periode 1 november 2022 tot en met december 2023.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor TEK moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw onderneming voldoet aan de Europese mkb-definitie.
 • Uw onderneming staat ingeschreven bij het Handelsregister;
 • Uw onderneming verbruikt jaarlijks meer dan 5.000 m³ gas of 50.000 KWh elektriciteit.
 • Uw onderneming is een energie-intensieve mkb-onderneming, waarbij minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten.
 • Uw onderneming heeft minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van minder dan € 50 miljoen.

De subsidie is 50% van de kostenstijging van het energieverbruik. De kostenstijging moet hoger zijn dan € 1,19/m³ gas en € 0,35/kWh elektriciteit. Dit is de drempelprijs.

Hierbij geldt

 • U ontvangt maximaal € 160.000,- subsidie (dit geldt ook voor landbouwondernemingen);
 • U krijgt maximaal 50% van uw totale energiekostenstijging (boven de drempelprijs);
 • Omdat deze tegemoetkoming onder de Europese staatssteunregels valt, wordt gekeken naar het totaalbedrag per onderneming, niet per energiecontract of per locatie.

Let op: de regeling wordt nog uitgewerkt en is nog niet definitief vastgesteld, voorwaarden kunnen daarom nog wijzigen.

Zie ook onderstaande link naar het RVO voor meer informatie

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/hulp-bij-energiekosten/tek

Maatregelen tegemoetkoming energiekosten

Prijsplafond en energiekorting van €190,-.

De maatregelen voor de tegemoetkoming in uw energiekosten zijn op Prinsjesdag bekendgemaakt. Deze gaan u helpen de energierekening betaalbaar te houden en besparen te belonen. De tegemoetkoming bestaat uit:

 • een prijsplafond
 • een energiekorting van 190 euro in november en december

Prijsplafond

Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers. Voor gas wordt het maximale tarief € 1,45 per kuub tot een verbruik van 1.200 kuub. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief verlaagd tot € 0,40 per KWh en het maximale verbruik verhoogd tot 2.900 kWh. 

Goed om te weten: dit voorstel is nog niet definitief en wordt binnenkort besproken in de Tweede Kamer.

Voor het verbruik boven het plafond betaalt u het geldende contracttarief.

Voor wie geldt het prijsplafond?
Het prijsplafond zal gelden voor alle kleinverbruikers. Naast huishoudens gaat het om zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het (kleine) mkb. 

Tegemoetkoming november en december

Iedereen die op de 1e dag van de maanden november en december een kleinverbruik aansluiting heeft voor elektriciteit, krijgt die maand € 190 korting. Het gebouw met de aansluiting moet wel bedoeld zijn om in te wonen of te werken. Bijvoorbeeld een woning, kantoor of café. De korting geldt dus niet voor bijvoorbeeld een garagebox met een aparte aansluiting en eigen energiecontract. Als u achter uw meter nog een aparte meter heeft voor bijvoorbeeld een elektrische auto, krijgt u het bedrag alleen voor uw hoofdaansluiting. 

U ontvangt uw nota energiekorting halverwege november en halverwege december. Wij verrekenen de 190 euro met het termijnbedrag en openstaande betalingen. Als er niets openstaat krijgt u het bedrag voor het einde van die maanden op uw rekening gestort.  

Belastingen en toeslagen

Van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 betaalt u geen 21% btw maar 9% btw op uw energiekosten. Deze verlaging van btw is tijdelijk en gaat per 1 januari 2023 weer terug naar 21% btw.

Laatste update 25-10-2022

Holland Energie bv handelt NIET onder de naam HollandsEnergie of HEM!!

LET OP! 

Holland Energie bv handelt NIET onder de naam HollandsEnergie of HEM!!

Helaas wordt Holland Energie bv onderdeel van Nieuw-Hollands Energiebedrijf bv in Almere regelmatig aangezien voor het bedrijf HollandsStroom, HollandsEnergie of HEM. Over dit bedrijf – dat verschillende namen gebruikt – zijn heel veel klachten. Op 26 september jl. zijn de praktijken van dit bedrijf uitbreid aan bod geweest bij consumentenprogramma Radar.

Wij willen bedrukken dat Holland Energie bv een professionele energieleverancier is. Wij handelen dus niet onder de naam HollandsStroom/HollandsEnergie/HEM en hebben géén samenwerkingsverband met dit bedrijf.

Wij ontvangen inmiddels vele klachten van mensen die in de veronderstelling zijn dat zij energieleveringsovereenkomsten hebben afgesloten bij Holland Energie bv. Dit blijkt echter bij HollandsStroom/HollandsEnergie/HEM te zijn geweest die op zeer op agressieve wijze klanten misleid.

HollandsStroom/HollandsEnergie gebruikt onze naam en doet voorkomen dat zij op de hoogte zijn van uw huidige energieleveringsovereenkomsten. Trap hier niet in! Voor u het weet zit u vast aan (dubbele) energieleveringsovereenkomsten met hoge tarieven. Indien u telefonisch wordt benaderd voor het afsluiten van een energieleveringsovereenkomst, vragen wij u hier alert op te zijn!

Indien u het niet vertrouwt, vragen wij u om direct het telefoongesprek te beëindigen. Mocht u benaderd zijn door HollandsStroom/HollandsEnergie of onverhoopt al een energieleveringsovereenkomst hebben afgesloten bij HollandsStroom/HollandsEnergie, neemt u dan alstublieft contact met ons op via het e-mailadres klantenservice@holland-energie.nl of telefonisch via 036 204 4000.

Wij zullen het dan verder voor u oppakken en voor u uitzoeken hoe u van deze energieleveringsovereenkomsten af kunt komen!

Tot slot: Holland Energie werkt met een beperkt aantal zeer streng geselecteerde intermediairs samen en doet geen telefonische acquisitie. Mocht u twijfelen neem dan direct contact met ons op om e.e.a. te verifiëren.