Weekrapport Energieprijzen

Weekrapport Energieprijzen

Week 25, uitgave 24 juni 2022

Elektriciteit
Deze week heeft de Minister van Energie het Bescherm- en Herstelplan Gas ingeroepen en het eerste niveau van gascrises afgekondigd. Noodmaatregelen zijn ingevoerd door het opstarten van kolencentrales tot maximaal productieniveau om de leveringszekerheid te waarborgen. Dit is ook is een aantal andere Europese landen gebeurd waardoor de prijs van steenkool fors is gestegen. Daarbovenop komt dat vanaf augustus Europa geen Russische kolen meer mag importeren vanwege de afgesproken sancties. In 2019 haalde Europa maar liefst 47% van haar kolen uit Rusland. Dat gaat dus om enorme volumes die nu elders geïmporteerd moeten worden en op een markt die al redelijk krap was. Circa 20% van de Europese elektriciteitsproductie komt uit aardgas, voor Nederland ligt dit percentage 2,5 keer hoger. Het zou fijn zijn wanneer we in deze tijden een extra beroep konden doen op bijvoorbeeld kerncentrales en waterkracht. Zoals eerder vermeld is de beschikbaarheid van Franse kerncentrales momenteel bijzonder laag, 51%. Helaas kunnen we ook op niks extra rekenen qua waterkracht. De waterreservoirs in Noorwegen en in de Alpenlanden staan op het laagste niveau in jaren. gezien de krappe aanbodsituatie lijkt er ook relatief weinig ruimte voor lagere elektriciteitsprijzen. Nog verder oplopende brandstofprijzen kunnen uiteraard de elektriciteitsprijzen nog verder opstuwen. Vooral als de dagen weer wat korter worden zal de productie uit zonnepanelen sterk gaan afnemen, iets wat de afgelopen maanden de elektriciteitsprijzen enigszins heeft getemperd op de zonnige dagen.

Aardgas
“Geen Russisch roulette met leveringszekerheid aardgas”, deze uitspraak deed een kamerlid bij het afkondigen van de eerste alarmfase over de gasmarkt. Nederland, Duitsland en Oostenrijk hebben inmiddels besloten om kolencentrales weer volop te laten draaien om zo de vraag naar aardgas voor elektriciteitsproductie zoveel mogelijk te ontzien en meer over te houden om de Europese gasbuffers de komende maanden te vullen. De situatie op de Europese gasmarkt is uiterst kritisch nadat Rusland vorige week de gasleveringen via Nordstream met 60% heeft gereduceerd. De prijs voor aardgas voor leveringsjaar 2023 spoot omhoog en noteert op dit moment boven de €97/MWh. Het hoofste niveau ooit sinds de handel in dit contract werd afgetrapt in 2018. De totale Russische gasexport naar Europa heeft het laagste niveau bereikt in zeker een decennia. Het afsluiten van contractpartijen in Polen, Bulgarije, Finland, Denemarken en Nederland was zorgelijk, echter niet direct kritisch voor het Europese gassysteem. Het gezamenlijke volume was circa 20% van de totale Russische gasexporten. Nu ook de grote Duitse, Italiaanse en Franse gasimporteurs veel minder Russisch gas ontvangen wordt het onzeker en spannend of Europa nog in staat zal zijn om de gasbergingen te vullen voor de winter. De vraag is dus of de komende winter nog wel aan de gas vraag kan worden voldaan. Gasleveranties zijn een machtsmiddel geworden van het conflict met Rusland. Rusland heeft zelfs gedreigd de gaskraan volledig dicht te draaien, “ons product, onze regels” werd er gezegd. Onzekerheid op de gasmarkt zal naar verwachting nog maanden kunnen aanhouden en de prijsontwikkeling in haar greep houden. Nieuwe hoogterecords liggen voor de hand, helemaal als de toevoer nog verder wegvalt of volledig stil komt te liggen. Vandaag waarschuwde het IEA dat Europa serieus rekening moet houden met een complete Russische export stop


 
.

Verlaging btw-tarief op energie

Verlaging btw-tarief op energie

De btw op energie wordt verlaagd van 21% naar 9%. Deze verlaging geldt alleen (nog) voor het jaar 2022 en gaat in op 1 juli 2022. Holland Energie zal als zakelijke energieleverancier de verlaging direct per 1-7-2022 doorvoeren voor zowel kleinverbruikers als grootverbruikers. Dus niet pas bij de jaarafrekening zoals een aantal andere energie leveranciers dat later  doorvoert. 
 
De reden van verlaging

Na de Coronacrisis en de opvolgende oorlog in Oekraïne zijn de marktprijzen voor energie de laatste tijd enorm gestegen. Als gevolg hiervan neemt de inflatie steeds meer toe. Daarom heeft de overheid besloten een tijdelijke compensatie toe te passen. 

Verlaging btw-tarief op energie 

De btw op energie wordt verlaagd van 21% naar 9%. Deze verlaging geldt alleen (nog) voor het jaar 2022 en gaat in op 1 juli 2022. Holland Energie zal als zakelijke energieleverancier de verlaging direct per 1-7-2022 doorvoeren voor zowel kleinverbruikers als grootverbruikers. Dus niet pas bij de jaarafrekening zoals een aantal andere energie leveranciers dat later  doorvoert. 

Veel gestelde vragen 

Waarom een verlaging?  

Stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie is de reden van de btw verlaging.  

Hoe lang is de verlaging van toepassing? 

Het verlaagde btw-tarief is van toepassing op afname van energie vanaf 1 juli 2022 tot het einde van het jaar 2022. 

Hoe zie ik deze verlaging terug? 

Op de juli 2022 factuur is de btw-verlaging terug te zien.  

Voor wie geldt deze verlaging? 

Voor iedereen die energie afneemt. Dus voor consumenten, bedrijven en andere organisaties die energie afnemen geldt de verlaging van 21% naar 9%. 

Geldt deze verlaging ook voor teruglevering? 

Ja, de btw op de teruglevering vergoeding gaat net zoals de btw op de levering omlaag van 21% naar 9%. 

Weekrapport Energieprijzen

Weekrapport Energieprijzen

Week 24, uitgave 15 juni 202

Elektriciteit  
De termijnprijzen op de elektriciteitsmarkten blijven sterk correleren met de gasprijzen. ICE Endex CAL23 base noteert momenteel rond de €182/MWh, ruim €22 lager dan de week ervoor. Het Europees Parlement is het niet eens kunnen worden over een aanscherping van het CO2 handelssysteem ETS, ondanks eerdere overeenstemming in commissieverband. De aanscherping van het ETS is één van de hoekstenen van het nieuwe Europese klimaatbeleid, Fit for 55 en loopt naar verwachting enkele maanden vertraging op. Van 2025 tot 2027 komen er acht aparte tenders voor de aanbesteding van 10,7GW extra windparken op zee. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. Uiterlijk 2031 moet het opgesteld vermogen wind op zee rond de 21GW bedragen. De exacte grote van het effect van de technische storing voor de gastoever richting Duitsland op de elektriciteitsmarkt is nog niet bekend. Wel is de verwachting dat ook prijs voor elektra flink zal gaan stijgen door de storing. Het dalingspotentieel voor de elektramarkt blijft laag, omdat ook op de gasmarkt weinig daling wordt verwacht gezien de grote correlatie tussen de beide commodities.
 
Aardgas  
Tot dinsdag 14 juni vonden de Europese gasprijzen de afgelopen week de weg omlaag in een week dat de vraag naar gas lager was dan de week ervoor. TTF CAL23 sloot vrijdag op €79,88/MWh, €2 lager week op week. Dit terwijl het aanbod uit Rusland verder daalde. Inmiddels ontvangt Europa zo’n 170 miljoen m3 gas per dag uit Rusland. Begin mei was dat nog ruim 250 miljoen m3, zo’n 30% meer. Ook zien we de afgelopen weken minder LNG naar Europa verscheept worden. Het prijsverschil tussen de Europese gasprijs en haar Aziatische tegenhanger is kleiner geworden nu vooral de economische activiteit in China sinds de versoepelingen is toegenomen. Afgelopen week ontving Europa ongeveer 400-420 miljoen m3 LNG, begin mei was dit nog bijna 500 miljoen m3. Afgelopen week vond er ook een explosie plaats in de belangrijke Amerikaanse LNG terminal Freeport, waardoor deze enkele weken stilligt. De gasprijzen reageerden met forst prijsstijgingen die gedurende de dag vervaagden. In Noorwegen zijn de onderhoudswerkzaamheden gestart aan het Noorse gasveld Troll. Die zullen duren tot eind juni, waardoor de gastoevoer vanuit Noorwegen tijdelijk wat lager zal liggen. Echter, op dinsdag 14 juni kwam het nieuws naar buiten dat Gazprom door een technische storing mogelijk 40% minder gas richting Duitsland kan toevoeren de komende periode. Dit zorgde dinsdag en woensdag voor een enorme piek in de gasprijzen voor zowel de dagmarkt als de termijnmarkt. Hierdoor is het dalingspotentieel momenteel beperkt. TTF CAL23 noteert weer ruim boven €100/MWh. Daarnaast zal de vraag naar gas voor deze tijd van het jaar hoog blijven om de Europese gasvoorraden te vullen. Deze zijn momenteel voor ruim 51% gevuld.

Weekrapport Energieprijzen

Weekrapport Energieprijzen

Week 22, uitgave  2 juni 2022 

Elektriciteit  
De termijnprijzen op de elektramarkt blijven enorm correleren met de gasprijzen. ICE Endex CAL23 base noteert momenteel rond de €192/MWh, ruim €12/MWh duurder dan de week ervoor. De G7, een groep van 7 grote economieën, hebben een akkoord bereikt over het uitfaseren van het gebruik van kolen voor de elektriciteitsproductie. Hoe de afspraken er precies uit gaan zien is nog niet duidelijk, maar mogelijk worden kolencentrales per 2030 aan banden gelegd. De CO2 prijs maakte een deel van de recente daling goed vorige week. Het nieuws dat de verkoop van emissierechten uit de Market Stability Reserve kan worden uitgesmeerd over vier jaar, verlichtte de impact van deze maatregel enigszins. De CO2 prijs beweegt momenteel rond de €85 nadat vorige week bijna €78 werd aangetikt. De perikelen op de gasmarkt, met voornamelijk prijsopdrijvend effect, blijven ook de stroommarkten in de greep houden. Het dalingspotentieel lijkt daarmee voorlopig beperkt.  
 
Aardgas  
De gasprijzen hebben de opwaartse trend van afgelopen week voortgezet. Sinds begin vorige week staat de gasprijs voor CAL23 inmiddels €7 hoger. Nieuws rondom de leveringsstop voor Gasterra vodde de prijzen verder. Gazprom stopt met het leveren van gas aan Gasterra. In de periode van 31 mei tot 1 oktober zou Gazprom nog zo’n 2 miljard m3 aan Nederland moeten leveren, circa 5% van het jaarlijkse gasverbruik. Doordat Gasterra niet wil voldoen aan de betalingseisen vanuit Rusland wordt de levering gestaakt. Ook het Deense Orsted en Shell krijgen om dezelfde redenen, vanaf vandaag te maken met een leveringsstop. Dat Gazprom stopt met leveren zal het vullen van de Nederlandsse gasvoorraden niet makkelijker maken. Momenteel zijn de Nederlandse gasvoorraden voor ruim 36% gevuld. Nog een behoorlijk gat met de 80% doelstelling in november. Zorgenkindje is de gasopslag in Bergermeer (nu voor 24% gevuld), waarvoor vanaf afgelopen vrijdag subsidie aangevraagd kan worden om de kosten van het vullen te compenseren. De spanningen tussen het Oekraïnse staatsbedrijf Naftogaz en het Russische Gazprom namen eind vorige week toe na beschuldigingen van Naftogaz dat Gazprom de betalingsverplichtingen niet was nagekomen voor de gasdoorvoer van Russische gas door Oekraïne. Dit zorgt voor extra spanningen op een toch al stressvolle markt met veel prijsopdrijvend nieuws de laatste tijd.

Holland Energie levert standaard CO2 neutrale stroom

Holland Energie levert standaard CO2 neutrale stroom

Vanaf 1 januari 2022 levert Holland Energie standaard alleen nog maar CO2 neutrale stroom. Dus ook als u niet actief een keuze maakt voor groene stroom – uit windenergie of zonne-energie – ontvangt u alsnog standaard gratis CO2 neutrale stroom.

Holland Energie koopt geen elektriciteit meer in dat geproduceerd is met (Russisch) gas. Wij kopen naast wind- en zonne-energie uitsluitend CO2 neutrale kernenergie in uit Nederland, België of Frankrijk. Op deze manier helpen wij het klimaat door de CO2 uitstoot te verlagen en ook het gasverbruik te verlagen.

Holland energie zal deze meerkosten niet aan u in rekening brengen.

Energielabel voor bedrijven

Het energielabel voor bedrijven

Bij de verkoop van auto’s, elektrische apparaten, lampen en gebouwen moet volgens de Europese richtlijnen, het energielabel meegeleverd worden. Dit label is een maatstaf om te zien hoe zuinig, milieuvriendelijk en energiebesparend uw woning is. Met een energielabel kunt u direct zien of een woning of gebouw zuinig of minder zuinig is. Het energielabel voor woningen geeft meerdere klassen aan, van A++++ tot en met G. Het ideaalbeeld is natuurlijk klasse A++++, deze is zeer zuinig en groen afgebeeld. Klasse G daarentegen is zeer onzuinig en wordt rood afgebeeld.

Het energielabel berekenen

Een zuinig energielabel bestaat onder andere uit goede isolatie, HR++ glas, energiezuinige verwarming of zonnepanelen. Het energielabel is als het ware een pdf-document waarin deze kenmerken zijn weergegeven. U kunt uw energielabel berekenen door een energieadviseur in te schakelen. Deze komt dan bij u thuis en neemt alle kenmerken van de woning door. Vervolgens registreert de energieadviseur het juiste energielabel in een database, en ontvangt u het pdf-document met het energielabel. Goed om te weten is dat het label 10 jaar geldig is en terug te vinden is in een register.

Energielabel verplicht voor bedrijven

Het energielabel geeft dus aan of een woning of gebouw energiezuinig is of niet. Maar wat houdt een energielabel voor bedrijven precies in? Naast een energielabel voor woningen, is een geldig energielabel steeds vaker verplicht bij het huren of verkopen van bedrijven en kantoren. Om na te gaan of bedrijven zich hier daadwerkelijk aan houden, is de Inspectie Leefomgeving & Transport er om boetes uit te schrijven aan bedrijven die zich niet aan de regels houden en te controleren waar nodig is. De verplichting geldt voor kantoren, onderwijspanden, gemeentepanden, bibliotheken, horecagelegenheden, winkels en sportzalen.

Belangrijke verplichtingen voor bedrijven

Een strenge regel die per 1 januari 2023 in gaat, is dat alle kantoren groter dan 100 m2 minimaal energielabel C moeten hebben. Voldoet uw bedrijf hier niet aan, dan mag u uw pand niet meer gebruiken. Toch zijn er ook uitzonderingen: De regel geldt niet voor bedrijven die minder dan 50% van hun pand gebruiken, die binnen 2 jaar gesloopt wordt of als het pand een monument is.

Naast minimaal energielabel C moeten sommige bedrijven het energielabel ook zichtbaar ophangen. Dit zijn plekken waar regelmatig publiek komt of een plek die groter dan 250 m2 gebruiksoppervlak is, zoals bij de ingang of receptie van scholen, winkels, horeca of ziekenhuizen. Belangrijk is dus om tijdig een energielabel aan te vragen voor uw bedrijf of onderneming.

Bespaar op uw zakelijke energiekosten

U kunt het energielabel voor bedrijven op dezelfde manier als uw woning berekenen. Bij het berekenen van een energielabel voor bedrijven kunt u een EP-energieadviseur inschakelen. Die onderzoekt uw bedrijfspand, neemt alle kenmerken van het pand door en registreert vervolgens uw label. Het enige verschil is dat er andere regels voor bedrijven geldt, en dat een bedrijf over het algemeen vaak meer verbruikt dan een woning.

Door de verplichtingen van het energielabel voor bedrijven wordt daarom duurzaamheid bevordert. Deze verduurzaming heeft vele voordelen voor uw bedrijf. U draagt namelijk naast een goed bedrijfsimago ook bij aan het milieu en klimaat. Daarnaast kunt u ook flink op uw zakelijke energiekosten besparen.

Nieuw-Hollands Energiebedrijf kijkt graag mee hoe u op uw zakelijke energiekosten kunt besparen, welke maatregelen u kunt nemen en met welke u het best kunt beginnen.

Kies voor Nieuw-Hollands Energiebedrijf

Nieuw-Hollands Energiebedrijf is de energiepartner voor bedrijven. Zo leveren wij meer dan alleen stroom en gas, zonder dat u daar extra voor betaalt. Wij vinden namelijk dat uw energiezaken goed geregeld moeten zijn, zonder gedoe. Bij ons krijgt u naast persoonlijke service ook waardevolle adviezen over kostenbesparing. Zo zijn wij niet alleen uw energieleverancier, maar vooral uw partner in energie.

De voordelen van Nieuw-Hollands Energiebedrijf

 • Een een energie cashback actie van €250,-
 • Gratis adviesgesprek over kostenbesparing voor verlaging capaciteit aansluiting
 • Gratis adviesgesprek over laadpalen en laadoplossingen
 • Gratis adviesgesprek over zonnepanelen
 • Gratis aanvraag SDE-subsidie

Zakelijk zonnepanelen

Zakelijk zonnepanelen

Tegenwoordig is bijna iedereen bewuster bezig met het klimaat om te zorgen dat de opwarming van de aarde binnen de gestelde grenzen blijft. Klimaatverandering, een beter milieu en duurzaam ondernemen staan bij menig organisatie hoog op de agenda.

We gaan allemaal zuiniger om met de verschillende soorten energie en gebruiken energiebronnen die er voor altijd zijn, de zon en de wind. Windmolens zien we steeds vaker in het landschap, in het water en op zee verschijnen, ditzelfde geldt ook voor zonnepanelen. Met deze groene, duurzame energiebron zorgt u zelf voor uw eigen energie en draagt u bij aan een duurzame wereld.

De energie die de zon ons geeft kan met zonnepanelen worden omgezet naar elektriciteit. De panelen op de daken hebben zonnecellen, deze hebben weer verschillende laagjes, als de zon schijnt komt er tussen die laagjes elektriciteit. Door de omvormer wordt de stroom naar de meterkast geleid waarna het door uw bedrijf of uw huishouden kan worden gebruikt.

Besparen

Naast dat het opwekken van elektriciteit goed is voor het milieu, is het natuurlijk ook goed voor uw  portemonnee. De energierekening gaat omlaag en de panelen verdienen zich in een aantal jaar terug. De prijzen die u ontvangt voor de opgewekte en teruggeleverde stroom zijn stroomprijzen van de Nederlandse dagmarkt voor stroom. U ontvangt op deze manier altijd de beste en meest reële prijs voor uw teruggeleverde stroom.

Duurzaam

De zon hoeft niet fel te schijnen om stroom op te wekken. Ook op een bewolkte dag doet u er uw voordeel mee. Bij daglicht verdienen de panelen zichzelf terug en heeft u gegarandeerd energie om (een deel van) uw bedrijf of uw huishouden van stroom te voorzien! Zo werken de zonnepanelen actief mee aan een beter klimaat en zorgen ze voor onze planeet.

Gelukkig zien we de panelen steeds vaker op de daken verschijnen en werken we allemaal mee aan een beter milieu. Zo ook bedrijven. De overheid stimuleert het installeren en het gebruik van deze panelen. De overheid moedigt de aankoop van zonnepanelen aan, hiermee kunnen de doelstellingen worden behaald die zijn gesteld voor het klimaat. Wij kunnen uw helpen met het aanvragen van SDE subsidie voor een zonne-installatie voor uw bedrijf.

Zakelijke zonnepanelen

Zonnepanelen zijn steeds belangrijker, ook voor bedrijven. Als er is besloten om panelen zakelijk aan te schaffen kan uw bedrijf gebruik maken van verschillende interessante zakelijke voordelen. Naast het verduurzamen van het bedrijf is het al dan niet gesubsidieerd opwekken van energie hier ook een onderdeel van. Vooral na de terugverdientijd kunnen uw verdiensten door het verkopen van opgewekte stroom flink oplopen.

Heeft u een bedrijf en wilt u nog voordeliger uit zijn, zet dan de panelen op uw dak.

Salderingsregeling

Wanneer u zonnepanelen op het dak van uw bedrijf heeft, verdient u deze in gemiddeld zeven tot acht jaar terug. Als u minder energie verbruikt dan wat er is opgewekt uit de panelen, kan u deze terugleveren aan het net. U verkoopt dan als het ware de energie tegen een gunstig tarief.

Door de salderingsregeling voor kleinverbruikers is het gunstig om stroom op te wekken, zelf te verbruiken en deels terug te leveren. U mag nu namelijk de verbruikte stroom aftrekken van de teruggeleverde stroom tegen hetzelfde tarief. Hier zit wel een maximum aan, als u jaarlijks meer stroom levert dan dat u afneemt, krijgt u een lagere vergoeding voor de stroom die u over heeft.

De salderingsregeling wordt per januari 2023 geleidelijk afgebouwd.

Hiernaast kunt u er ook voor kiezen om de opgewekte energie op te slaan. Middels een speciale thuisbatterij wordt stroom die u niet direct nodig heeft opgeslagen voor een later moment. Wel is het zo dat deze een bepaalde capaciteit hebben en de accu neemt ruimte in beslag. Dit is dan ook een mooie oplossing voor bedrijven.

Kortom, genoeg voordelen om mee te gaan in deze trend voor bedrijven en ook te kiezen voor zonnepanelen. Het levert altijd iets op!

Ga in gesprek met een energie-adviseur

Wanneer u wilt besparen op zakelijke energie is het handig om te weten waar de meeste energie naar toe gaat. U wilt als het ware inzicht krijgen in het energieverbruik. Door in gesprek te gaan met een energie-adviseur kunnen de besparingen nog verder worden opgevoerd. Een energie-adviseur kan u precies vertellen waaraan u de meeste energie verbruikt. Zo weet u welke maatregelen nodig zijn om de besparing zo hoog mogelijk op te laten lopen.

De voordelen van Nieuw-Hollands Energiebedrijf

 • Een een energie cashback actie van €250,-
 • Gratis adviesgesprek over kostenbesparing voor verlaging capaciteit aansluiting
 • Gratis adviesgesprek over laadpalen en laadoplossingen
 • Gratis adviesgesprek over zonnepanelen
 • Gratis aanvraag SDE-subsidie

Zakelijk energie besparen

Hoe kunt u besparen op zakelijke energie?

Besparen op energie heeft meerdere voordelen voor uw organisatie. Door minder te verbruiken bespaart u kosten en draagt u bij aan een beter milieu. Daarbij is het ook goed voor uw bedrijfsimago omdat steeds meer mensen de mate van duurzaamheid van een bedrijf belangrijk vinden. Hoe ‘groen’ uw bedrijf is kan worden meegenomen in het beslissingsproces van uw klanten. Wij vertellen u alles over de mogelijkheden om te besparen op zakelijke energie.

De voordelen van zakelijke energie

Wanneer uw bedrijf of organisatie energie verbruikt kan het gunstig zijn om een zakelijk energiecontract af te sluiten. Zo heeft ook u de mogelijkheid om de energiekosten te verlagen door gebruik te maken van verschillende zakelijke energieproducten en inkoopstrategieën en daarmee een scherp energietarief te realiseren. Daarnaast kunt u gebruik maken van vele andere voordelen die wij bieden op het gebied van energiebesparing, inzicht in uw verbruik, groene energie, extra services en ondersteuning op wettelijke informatievoorziening op energiegebied Bovendien krijgt u een vast contactpersoon die u en uw onderneming goed leert kennen. U kunt bij hem of haar terecht met al uw energie gerelateerde vragen. Uw contactpersoon kunt u ten alle tijde bereiken door middel van een direct nummer. Hierdoor hoeft u nooit meer te lang te wachten bij een klantenservice maar kunt u snel schakelen met hele korte lijnen.

Investeren om te besparen

Om in de toekomst rendabel te blijven doet u er goed aan om te investeren in duurzamere apparatuur Oude productielijnen of koelingen verbruiken over het algemeen meer stroom . Voor de meeste apparatuur staat aangegeven onder welk energielabel dat valt. Om te besparen op energie raden wij aan om te investeren in duurzame apparatuur voor uw onderneming. Of u stelt uzelf bij renovatie of nieuwbouw van uw pand de vraag: blijf ik verwarmen en/of koken op gas of ga ik gelijk over op uitsluitend elektrisch? Wij kunnen u helpen met het beantwoorden van deze vragen.

Verlichting

Verlichting kan over het algemeen een stuk zuiniger. Met name de Tl-verlichting of Ledverlichting. Om een voorbeeld te geven; voor een duurzame en voordelige variant kunt u gebruik maken van de Tl-D Eco Lamp. Deze werkt met een aanwezigheidsdetectie waardoor ruimtes alleen worden verlicht wanneer er mensen aanwezig zijn. Maar wilt u echt een verschil maken? Dan raden wij aan om over te stappen op ledverlichting. Ledverlichting is immers de zuinigste verlichting die er bestaat.

Airconditioning en isolatie

Veel bedrijven maken gebruik van airconditioning. Dit soort systemen zijn uiteraard zeer comfortabel, zeker tijdens een hittegolf. Echter zijn dit vaak de grootverbruikers binnen kantoorpanden en winkelruimtes. Om te besparen op het verbruik van uw airconditioning kunt u verschillende maatregelen treffen. Zo kan een goede isolatie en zonwering al een groot verschil maken in de temperatuur op kantoor. Let wel op, wanneer u gebruik maakt van een airconditioningsysteem dat u de ramen gesloten houdt. Wanneer u de ramen opent trekt de warmte namelijk naar binnen. Maak gebruik van een verbruiksmanager om zo in kaart te brengen waar u de meeste energie verbruikt en waar mogelijk u nog op kan besparen.

Verwarming

In veel bedrijfspanden wordt nog geen gebruik gemaakt van een klokthermostaat. Deze kan handmatig worden ingesteld op winter- en zomertijd en op de gewenste binnentemperatuur. Erg handig voor als u vergeet de verwarmingen uit te doen en deze de hele nacht aanstaan.

Zonnepanelen

Zelf energie opwekken door gebruik te maken van zonnepanelen is voor vele de ideale situatie. Het rendement van zonnepanelen is in de loop der jaren sterk verbeterd. Hierdoor is de investering veel gunstiger. Door zelf elektriciteit op te wekken bespaart u niet alleen kosten. U draagt ook nog eens bij aan een beter milieu. Wij kijken graag naar de mogelijkheden voor uw bedrijf. Neem gerust contact op met onze adviseur.

Ga in gesprek met een energie-adviseur

Wanneer u wilt besparen op zakelijke energie is het handig om te weten waar de meeste energie naar toe gaat. U wilt als het ware inzicht krijgen in het energieverbruik. Door in gesprek te gaan met een energie-adviseur kunnen de besparingen nog verder worden opgevoerd. Een energie-adviseur kan u precies vertellen waaraan u de meeste energie verbruikt. Zo weet u welke maatregelen nodig zijn om de besparing zo hoog mogelijk op te laten lopen.

De voordelen van Nieuw-Hollands Energiebedrijf

 • Een een energie cashback actie van €250,-
 • Gratis adviesgesprek over kostenbesparing voor verlaging capaciteit aansluiting
 • Gratis adviesgesprek over laadpalen en laadoplossingen
 • Gratis adviesgesprek over zonnepanelen
 • Gratis aanvraag SDE-subsidie

De voordelen van energie zakelijk

Voordelen energie zakelijk

Een energiecontract afsluiten voor uw bedrijf of onderneming. Waarom zou u dat doen en welke voordelen heeft dit voor u? Doorgaans krijgen wij deze vragen van ondernemers. De voordelen van energie zakelijk zijn verschillend voor iedere ondernemer. Voor een grootverbruiker kan de inkoopstrategie, het servicemodel, controle over het energieverbruik en duurzaamheid het belangrijkste zijn. Waarbij scherpe vaste tarieven en gewoon goede service voor een MKB-bedrijf belangrijker kunnen zijn. Maar wat voor voordelen heeft een zakelijk energiecontract nog meer naast deze redenen? Wij zetten ze voor u op een rij.

Verbruiksmanagement zakelijke energie

Wanneer u een bedrijf runt is inzage in uw energieverbruik ontzettend belangrijk. U wilt immers de controle behouden over uw zakelijke uitgaven. De kosten van uw energie verbruik zijn afhankelijk van twee factoren. De tarieven voor zakelijke energie en het energie verbruik van uw onderneming. Bij Nieuw-Hollands Energiebedrijf krijgen al onze klanten een energie verbruiks manager. Hiermee krijgt u zelf inzicht in uw stroom- en gasverbruik. Dit in combinatie met onze scherpe zakelijke energietarieven geeft u als bedrijf een groot voordeel.

Een vast contactpersoon

Een veel gehoord punt van irritatie op zowel de particuliere als zakelijke energiemarkt is slechte communicatie, geen vast contactpersoon en lange wachttijden bij de klantenservice. Uw tijd is schaars en wanneer u daarom een vraag of opmerking heeft over uw zakelijke energiecontract wilt u gewoon snel en goed geholpen worden. Een groot voordeel van energie zakelijk is dat u een vast contactpersoon krijgt. Bij Nieuw-Hollands Energiebedrijf kunt u uw vaste contactpersoon direct via een 036 nummer bereiken. Zo bent u verlost van lange wachttijden en kunnen wij u snel op een persoonlijke manier helpen.

Standaard controle op energiebelastingteruggave

Een ander groot voordeel van zakelijke energie is de mogelijkheid op energie belastingteruggave. In veel gevallen kunt u te veel betaalde energiebelasting terugvorderen. Dit kan al snel honderden euro’s aan voordeel opleveren. Als uw zakelijke energieleverancier willen wij u het zo gemakkelijk mogelijk maken. Daarom voeren wij standaard een energiebelastingteruggave controle voor u uit. Vraag hiernaar tijdens het adviesgesprek.  

Automatische verbruikscontrole

Ondanks dat u als klant bij ons een handige verbruiksmanager tot uw beschikking heeft. Kan het voorkomen dat in drukke periodes de controle op het energie verbruik erbij inschiet. Ook hier houden wij rekening mee. Voor onze zakelijke klanten voeren wij namelijk een automatische verbruikscontrole inclusief melding bij meer- of minder verbruik uit. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan en behoudt u controle op uw zakelijk energie verbruik.

Andere voordelen voor energie zakelijk bij Nieuw-Hollands Energiebedrijf

Naast al deze energie zakelijke voordelen, bieden wij nog meer! Wanneer u ervoor kiest om klant te worden bij Nieuw-Hollands Energiebedrijf bieden wij u ook nog het volgende aan.

Daarnaast bent u bij ons altijd verzekert van scherpe tarieven en groene stroom. Bij Nieuw-Hollands Energiebedrijf is duurzaam ondernemen namelijk een belangrijk onderwerp.

De voordelen van Nieuw-Hollands Energiebedrijf

 • Een een energie cashback actie van €250,-
 • Gratis adviesgesprek over kostenbesparing voor verlaging capaciteit aansluiting
 • Gratis adviesgesprek over laadpalen en laadoplossingen
 • Gratis adviesgesprek over zonnepanelen
 • Gratis aanvraag SDE-subsidie