𝗘𝗹𝗲𝗸𝘁𝗿𝗶𝗰𝗶𝘁𝗲𝗶𝘁𝗽𝗿𝗶𝗷𝘇𝗲𝗻 𝗱𝗮𝗹𝗲𝗻

De prijs van elektriciteit voor levering in 2024 is de afgelopen tijd gedaald. Dit komt door een aantal factoren zoals:

✔ De ingezette daling van de kolen- en emissieprijzen. Kolenprijzen en emissierechten hebben direct invloed op de elektriciteitsprijs. Als die prijzen dalen, daalt ook de prijs van elektriciteit.
✔ Door de recente weersomstandigheden lag de productie van hernieuwbare energie hoog. Dit betekent dat er minder elektriciteit hoeft te worden opgewekt uit fossiele brandstoffen, waardoor de prijzen van elektriciteit dalen.

Het grotere aandeel van deze hernieuwbare energiebronnen leidt wel tot zeer wisselende onbalansprijzen. Dit komt omdat hernieuwbare energiebronnen, zoals wind en zon, niet altijd evenveel energie opwekken. Als het aanbod van brandstof gezond blijft en geopolitieke risico’s minder belangrijk worden geacht, kan dit leiden tot verdere daling van energieprijzen. Het is een complex samenspel van factoren; de prijzen van fossiele brandstoffen, emissierechten, hernieuwbare energieproductie en weersomstandigheden.

𝗩𝗲𝗿𝘄𝗮𝗰𝗵𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗴𝗮𝘀𝗽𝗿𝗶𝗷𝘀

De milde start van het stookseizoen heeft geleid tot een lagere vraag naar gas voor verwarming. De lagere vraag naar gas zorgt ervoor dat er meer gas beschikbaar is voor de rest van het stookseizoen.

𝗢𝗽𝗺𝗲𝗿𝗸𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸𝗲 𝘀𝘁𝗶𝗷𝗴𝗶𝗻𝗴 𝗴𝗮𝘀𝗽𝗿𝗶𝗷𝘀 𝗼𝗸𝘁𝗼𝗯𝗲𝗿

De prijzen van gas stegen in oktober aanzienlijk, maar daalden weer op de laatste handelsdag van de maand. De exacte oorzaak van deze stijging is niet duidelijk, maar een mogelijke verklaring is de verminderde doorvoercapaciteit van het Panamakanaal als gevolg van extreme droogte. Dit maakt Europa aantrekkelijker voor LNG-importen uit de Verenigde Staten.

𝗙𝗼𝗰𝘂𝘀 𝗼𝗽 𝗯𝗲𝘀𝗰𝗵𝗶𝗸𝗯𝗮𝗮𝗿𝗵𝗲𝗶𝗱

De focus van de markt lijkt te verschuiven van bezorgdheid over geopolitieke risico’s naar de beschikbaarheid van gas. De vraag naar gas zal dit jaar naar verwachting niet aanzienlijk toenemen en er zijn geen aanwijzingen voor een structurele prijsstijging. Desondanks blijft de gasmarkt gevoelig voor geopolitieke ontwikkelingen.