Elektriciteit

Omdat de stroomprijzen nauwlettend de ontwikkelingen op de gasmarkten volgden, registreerden we ook hier een stijging van de prijzen na de recente staking in Australië . De hogere gasprijs wordt veroorzaakt door een dreigende staking bij Australische productiefaciliteiten voor vloeibaar gas. Bij Woodside Energy Group en Chevron hebben honderden medewerkers aangegeven te willen staken. De impact op de kalendercontracten bleef echter beperkt, met een bescheiden toename van 2,5% vergeleken met de voorgaande week. Aan de ene kant wordt de CO2-markt ondersteund door een voortdurend beperkt aanbod van CO2-emissieveilingen, wat de CO2-prijzen gunstig beïnvloedt. Aan de andere kant oefent de verwachte groei van hernieuwbare energieproductie neerwaartse druk uit op de CO2-markt. Het overvloedige aanbod van zonne- en windenergie leidt bovendien steeds vaker tot negatieve stroomprijzen op werkdagen, vooral tijdens de vakantieperiodes wanneer de vraag naar stroom lager is. In 2020, gedurende de verspreiding van de coronapandemie, hebben we voor het laatst meerdere opeenvolgende werkdagen negatieve prijzen geobserveerd. De huidige vakantieperiode kenmerkt zich door een lage liquiditeit op de stroommarkten, wat resulteert in aanzienlijke volatiliteit. Zolang het aanbod zich in een comfortabele positie bevindt, lijkt een lichte neerwaartse trend in de prijzen het meest waarschijnlijke scenario.

Aardgas

Halverwege vorige week vertoonde de gasprijs een aanzienlijke stijging, getriggerd door een staking bij LNG-exportfaciliteiten in Australië. Deze faciliteiten zijn verantwoordelijk voor circa 10% van de wereldwijde LNG-leveringen. Met de Russische gastoevoer die sinds de zomer van vorig jaar op een dieptepunt van 30 miljoen m3 per dag blijft, zijn Europa en Azië nu in sterke mate afhankelijk van LNG. De impact van deze prijsstijging werd vooral gevoeld aan het begin van de prijscurve, met frontmaandcontracten. De prijs voor levering in 2024 steeg beperkt met ruim €3, waarvan de helft inmiddels weer is afgenomen. De aanvoer van LNG naar Europa kende een daling van 8,1% op jaarbasis in juli. Ondertussen bleef de LNG-aanvoer naar China op een hoog niveau, maar het groeitempo vertraagde naar +22% in juli (in vergelijking met juli vorig jaar), vergeleken met +34% in juni. In China staat LNG in concurrentie met andere brandstoffen zoals kolen en pijplijngas. Russische Gazprom meldde dat de export via de Power of Siberia-pijplijn eind juli een nieuw dagrecord had bereikt. In 2023 zal er via deze pijplijn 22 miljard m3 gas naar China stromen, een aantal dat in 2027 moet groeien naar 38 miljard m3. Samen met de hoge vulgraad van Europese gasopslagfaciliteiten (89%) oefent dit druk uit op de gasprijzen. Belangrijk is echter de trend, die neerwaarts is voor de komende maandcontracten en zijwaarts voor CAL24, met af en toe enige volatiliteit.