Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK).

De overheidsregeling voor energie-intensieve mkb bedrijven biedt een tegemoetkoming voor ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale kosten. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt het energie-intensieve mkb meer adem om haar bedrijfsmodel toekomstbestendig te maken.

Aanvragen van de TEK kan naar verwachting in het 2e kwartaal van 2023 bij het RVO. Dit loopt niet via de energieleverancier. Tot die tijd verwijst de overheid voor eventuele overbrugging om afspraken te maken met uw bank of de belastingdienst bij eventuele betalingsproblemen. U vraagt TEK aan over de periode 1 november 2022 tot en met december 2023.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor TEK moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw onderneming voldoet aan de Europese mkb-definitie.
  • Uw onderneming staat ingeschreven bij het Handelsregister;
  • Uw onderneming verbruikt jaarlijks meer dan 5.000 m³ gas of 50.000 KWh elektriciteit.
  • Uw onderneming is een energie-intensieve mkb-onderneming, waarbij minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten.
  • Uw onderneming heeft minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van minder dan € 50 miljoen.

De subsidie is 50% van de kostenstijging van het energieverbruik. De kostenstijging moet hoger zijn dan € 1,19/m³ gas en € 0,35/kWh elektriciteit. Dit is de drempelprijs.

Hierbij geldt

  • U ontvangt maximaal € 160.000,- subsidie (dit geldt ook voor landbouwondernemingen);
  • U krijgt maximaal 50% van uw totale energiekostenstijging (boven de drempelprijs);
  • Omdat deze tegemoetkoming onder de Europese staatssteunregels valt, wordt gekeken naar het totaalbedrag per onderneming, niet per energiecontract of per locatie.

Let op: de regeling wordt nog uitgewerkt en is nog niet definitief vastgesteld, voorwaarden kunnen daarom nog wijzigen.

Zie ook onderstaande link naar het RVO voor meer informatie

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/hulp-bij-energiekosten/tek

Maatregelen tegemoetkoming energiekosten

Prijsplafond en energiekorting van €190,-.

De maatregelen voor de tegemoetkoming in uw energiekosten zijn op Prinsjesdag bekendgemaakt. Deze gaan u helpen de energierekening betaalbaar te houden en besparen te belonen. De tegemoetkoming bestaat uit:

  • een prijsplafond
  • een energiekorting van 190 euro in november en december

Prijsplafond

Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers. Voor gas wordt het maximale tarief € 1,45 per kuub tot een verbruik van 1.200 kuub. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief verlaagd tot € 0,40 per KWh en het maximale verbruik verhoogd tot 2.900 kWh. 

Goed om te weten: dit voorstel is nog niet definitief en wordt binnenkort besproken in de Tweede Kamer.

Voor het verbruik boven het plafond betaalt u het geldende contracttarief.

Voor wie geldt het prijsplafond?
Het prijsplafond zal gelden voor alle kleinverbruikers. Naast huishoudens gaat het om zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het (kleine) mkb. 

Tegemoetkoming november en december

Iedereen die op de 1e dag van de maanden november en december een kleinverbruik aansluiting heeft voor elektriciteit, krijgt die maand € 190 korting. Het gebouw met de aansluiting moet wel bedoeld zijn om in te wonen of te werken. Bijvoorbeeld een woning, kantoor of café. De korting geldt dus niet voor bijvoorbeeld een garagebox met een aparte aansluiting en eigen energiecontract. Als u achter uw meter nog een aparte meter heeft voor bijvoorbeeld een elektrische auto, krijgt u het bedrag alleen voor uw hoofdaansluiting. 

U ontvangt uw nota energiekorting halverwege november en halverwege december. Wij verrekenen de 190 euro met het termijnbedrag en openstaande betalingen. Als er niets openstaat krijgt u het bedrag voor het einde van die maanden op uw rekening gestort.  

Belastingen en toeslagen

Van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 betaalt u geen 21% btw maar 9% btw op uw energiekosten. Deze verlaging van btw is tijdelijk en gaat per 1 januari 2023 weer terug naar 21% btw.

Laatste update 25-10-2022

Holland Energie bv handelt NIET onder de naam HollandsEnergie of HEM!!

LET OP! 

Holland Energie bv handelt NIET onder de naam HollandsEnergie of HEM!!

Helaas wordt Holland Energie bv onderdeel van Nieuw-Hollands Energiebedrijf bv in Almere regelmatig aangezien voor het bedrijf HollandsStroom, HollandsEnergie of HEM. Over dit bedrijf – dat verschillende namen gebruikt – zijn heel veel klachten. Op 26 september jl. zijn de praktijken van dit bedrijf uitbreid aan bod geweest bij consumentenprogramma Radar.

Wij willen bedrukken dat Holland Energie bv een professionele energieleverancier is. Wij handelen dus niet onder de naam HollandsStroom/HollandsEnergie/HEM en hebben géén samenwerkingsverband met dit bedrijf.

Wij ontvangen inmiddels vele klachten van mensen die in de veronderstelling zijn dat zij energieleveringsovereenkomsten hebben afgesloten bij Holland Energie bv. Dit blijkt echter bij HollandsStroom/HollandsEnergie/HEM te zijn geweest die op zeer op agressieve wijze klanten misleid.

HollandsStroom/HollandsEnergie gebruikt onze naam en doet voorkomen dat zij op de hoogte zijn van uw huidige energieleveringsovereenkomsten. Trap hier niet in! Voor u het weet zit u vast aan (dubbele) energieleveringsovereenkomsten met hoge tarieven. Indien u telefonisch wordt benaderd voor het afsluiten van een energieleveringsovereenkomst, vragen wij u hier alert op te zijn!

Indien u het niet vertrouwt, vragen wij u om direct het telefoongesprek te beëindigen. Mocht u benaderd zijn door HollandsStroom/HollandsEnergie of onverhoopt al een energieleveringsovereenkomst hebben afgesloten bij HollandsStroom/HollandsEnergie, neemt u dan alstublieft contact met ons op via het e-mailadres klantenservice@holland-energie.nl of telefonisch via 036 204 4000.

Wij zullen het dan verder voor u oppakken en voor u uitzoeken hoe u van deze energieleveringsovereenkomsten af kunt komen!

Tot slot: Holland Energie werkt met een beperkt aantal zeer streng geselecteerde intermediairs samen en doet geen telefonische acquisitie. Mocht u twijfelen neem dan direct contact met ons op om e.e.a. te verifiëren.
Weekrapport Energieprijzen

Ontwikkeling energieprijzen per 15 september 2022.


Op Europees niveau zijn deze week energie noodmaatregelen afgekondigd t.w. een prijsplafond voor producenten van duurzame energie en kernenergie van €180,- MWh, verplichte elektriciteitsbesparing en een extra belasting op fossiele energie producenten.

Daarnaast wordt gewerkt aan voorstellen om energiebedrijven te assisteren met de huidige extreme onderpand eisen, met als doel het weer op gang brengen van de Europese energiehandel. Over een eventuele prijsplafond op (Russisch) aardgas lopen de standpunten nog sterk uiteen. Historisch gezien zijn elektriciteitsprijzen nog altijd op een ongekend hoog prijspeil. Het is te hopen dat de volatiliteit afneemt en de liquiditeit de komende tijd weer hersteld. De markt zal vermoedelijk een afwachtende houding aannemen in afwachting van meer details over de noodmaatregelen en de implementatie hiervan.

Eind augustus noteerde het voorste gas jaarcontract nog boven de €300/MWh. Deels gedreven door “gegarandeerde” gasvraag om aan de Europese vullingstargets te voldoen. Veel lidstaten hebben besloten om de bergingen nog verder aan te vullen. Indien de temperaturen redelijk mild blijven en naarmate de gasbergingen verder vol raken kan dit de (spot)prijs mogelijk enigszins temperen.

De Nederlandse LNG importcapaciteit zal met 8 miljard m3 per jaar toenemen nadat vorige week de nieuwe terminal in de Eemshaven ceremonieel geopend is. Dit vergroot de opties van Nederland en Europa en komt de leveringszekerheid ten goede. Goed gevulde gasbergingen, robuuste LNG toevoer en afnemende vraag verlaagd de kans op significant tekorten, mits een zeer strenge winter uitblijft. De leveringszekerheid in de 2e helft van aankomende winter kan nog wel spannend worden.
Weekrapport Energieprijzen

Ontwikkeling energieprijzen per 1 september 2022.

De elektriciteitsprijzen corrigeerden fors lager na een statement van Ursula von der Leyen waarin ze aangaf dat er aan voorstellen voor “noodinterventie en structurele hervorming” wordt gewerkt. Details zijn nog niet bekend, maar het bericht zal zeker hebben bijgedragen aan de breuk van de opwaartse trend. Afgelopen tijd zijn de elektriciteitsprijsfluctuaties ongekend hoog. Door de bijzonder lage liquiditeit werden de prijsfluctuaties vermoedelijk versterkt. Dat aardgas momenteel schaars is was al langer bekend.

Met de beschikbaarheid van bijvoorbeeld de Franse kerncentrales is het op dit moment somber gesteld (43%). Daarnaast heeft de droogte de productie bij waterkrachtcentrales beperkt. Ook heeft de droogte de bevoorrading van Duitse kolencentrales bemoeilijkt. De optelsom van bovenstaande bijspringen heeft geresulteerd in extreem hoge elektriciteitsprijzen. Gascentrales moesten bijspringen terwijl de vraag naar aardgas juist moet worden ontzien. Een deel van deze factoren hebben een structureel karakter en zullen de komende tijd een stempel blijven drukken op de prijsvorming. De onzekerheid zal vermoedelijk nog lang in de lucht blijven hangen. De markten zullen mogelijk een afwachtende houding aannemen tot er meer duidelijkheid komt over de interventieplannen vanuit Brussel. Ondanks de daling van deze week staan elektriciteitsprijzen nog altijd extreem hoog.

De gasprijzen vertoonden de afgelopen weken een rechte lijn omhoog. Mogelijk speelde de gegarandeerde gasvraag om aan de Europese vullingsdoelstelling te voldoen hier een belangrijke rol in. Het vullen van de gasbergingen verloopt vooralsnog aardig voorspoedig en lijken de gestelde targets te worden gehaald. Mogelijk was dit geruststellend voor de markt en heeft dit de extreme prijspiek doen corrigeren.

De aankondiging dat de gaspijpleiding Nordstream 1 in onderhoud zou gaan heeft tot een enorme risicopremie gezorgd op de termijnmarktprijzen. De markt moet immers rekening houden met een scenario waarin de gastoevoer via Nordstream helemaal niet meer op gang komt op 3 september. Deze week loopt er weer wat lucht uit de gasprijzen en is toch een trendbreuk waarneembaar. Mogelijk een correctie op de exorbitante en zeer extreme prijsstijgingen van de week ervoor. Of de dalingen zullen doorzetten hangt grotendeels af van het al dan niet weer op gang komen van de gastoevoer via Nordstream. De komende dagen zal er veel onderhoud plaatsvinden aan Noorse gasinfrastructuur, wat mogelijk de korte termijnprijzen zal ondersteunen.


Hoog blijvende energieprijzen

Aanhoudend hoge energieprijzen.

Door de huidige energiecrisis veroorzaakt door o.a. de situatie in Oekraïne is er veel onzekerheid op de energiemarkt met als gevolg dat de gas- en stroomtarieven blijven stijgen. Dit resulteert in hogere (voorschot)facturen die u van ons ontvangt. Om deze reden adviseren wij u om uw energieverbruik de komende periode goed in de gaten te houden en, indien mogelijk, extra te besparen op uw stroom- en gasverbruik.

Energie besparen

Om direct op uw stroom- en gasverbruik te besparen kunt u denken aan: het verlagen van de temperatuur van verwarmde ruimtes, alleen verwarmen en verlichten waar nodig, aanpassingen te verrichten in uw operationele bedrijfsprocessen, alleen energiezuinige apparaten en led-verlichting inzetten en zorgen voor voldoende isolatie. 

Zorg daarnaast s.v.p. voor voldoende saldo op uw betaalrekening, zodat de levering geborgd kan blijven. Dreigt u onverhoopt uw facturen niet meer te kunnen betalen, vernemen wij dat graag van u zodat wij met u mee kunnen denken aan een oplossing.   

Mocht u daarnaast geïnteresseerd zijn naar de huidige marktontwikkelingen, dan kunt u dit via onze website volgen via de link: https://holland-energie.nl/marktprijzen. Als de marktprijzen weer dalen, zult u uiteraard lagere (voorschot)facturen van ons ontvangen.

Heeft u nog vragen?

Wij helpen u graag! Op onze website vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen. Heeft u liever telefonisch contact voor tips of adviezen hoe u kunt besparen? Bel naar onze klantenservice via 036 20 44 000. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9:00 tot 19:00. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Almere, 30 augustus 2022

Weekrapport Energieprijzen

Weekrapport Energieprijzen

Week 25, uitgave 24 juni 2022

Elektriciteit
Deze week heeft de Minister van Energie het Bescherm- en Herstelplan Gas ingeroepen en het eerste niveau van gascrises afgekondigd. Noodmaatregelen zijn ingevoerd door het opstarten van kolencentrales tot maximaal productieniveau om de leveringszekerheid te waarborgen. Dit is ook is een aantal andere Europese landen gebeurd waardoor de prijs van steenkool fors is gestegen. Daarbovenop komt dat vanaf augustus Europa geen Russische kolen meer mag importeren vanwege de afgesproken sancties. In 2019 haalde Europa maar liefst 47% van haar kolen uit Rusland. Dat gaat dus om enorme volumes die nu elders geïmporteerd moeten worden en op een markt die al redelijk krap was. Circa 20% van de Europese elektriciteitsproductie komt uit aardgas, voor Nederland ligt dit percentage 2,5 keer hoger. Het zou fijn zijn wanneer we in deze tijden een extra beroep konden doen op bijvoorbeeld kerncentrales en waterkracht. Zoals eerder vermeld is de beschikbaarheid van Franse kerncentrales momenteel bijzonder laag, 51%. Helaas kunnen we ook op niks extra rekenen qua waterkracht. De waterreservoirs in Noorwegen en in de Alpenlanden staan op het laagste niveau in jaren. gezien de krappe aanbodsituatie lijkt er ook relatief weinig ruimte voor lagere elektriciteitsprijzen. Nog verder oplopende brandstofprijzen kunnen uiteraard de elektriciteitsprijzen nog verder opstuwen. Vooral als de dagen weer wat korter worden zal de productie uit zonnepanelen sterk gaan afnemen, iets wat de afgelopen maanden de elektriciteitsprijzen enigszins heeft getemperd op de zonnige dagen.

Aardgas
“Geen Russisch roulette met leveringszekerheid aardgas”, deze uitspraak deed een kamerlid bij het afkondigen van de eerste alarmfase over de gasmarkt. Nederland, Duitsland en Oostenrijk hebben inmiddels besloten om kolencentrales weer volop te laten draaien om zo de vraag naar aardgas voor elektriciteitsproductie zoveel mogelijk te ontzien en meer over te houden om de Europese gasbuffers de komende maanden te vullen. De situatie op de Europese gasmarkt is uiterst kritisch nadat Rusland vorige week de gasleveringen via Nordstream met 60% heeft gereduceerd. De prijs voor aardgas voor leveringsjaar 2023 spoot omhoog en noteert op dit moment boven de €97/MWh. Het hoofste niveau ooit sinds de handel in dit contract werd afgetrapt in 2018. De totale Russische gasexport naar Europa heeft het laagste niveau bereikt in zeker een decennia. Het afsluiten van contractpartijen in Polen, Bulgarije, Finland, Denemarken en Nederland was zorgelijk, echter niet direct kritisch voor het Europese gassysteem. Het gezamenlijke volume was circa 20% van de totale Russische gasexporten. Nu ook de grote Duitse, Italiaanse en Franse gasimporteurs veel minder Russisch gas ontvangen wordt het onzeker en spannend of Europa nog in staat zal zijn om de gasbergingen te vullen voor de winter. De vraag is dus of de komende winter nog wel aan de gas vraag kan worden voldaan. Gasleveranties zijn een machtsmiddel geworden van het conflict met Rusland. Rusland heeft zelfs gedreigd de gaskraan volledig dicht te draaien, “ons product, onze regels” werd er gezegd. Onzekerheid op de gasmarkt zal naar verwachting nog maanden kunnen aanhouden en de prijsontwikkeling in haar greep houden. Nieuwe hoogterecords liggen voor de hand, helemaal als de toevoer nog verder wegvalt of volledig stil komt te liggen. Vandaag waarschuwde het IEA dat Europa serieus rekening moet houden met een complete Russische export stop


 
.

Verlaging btw-tarief op energie

Verlaging btw-tarief op energie

De btw op energie wordt verlaagd van 21% naar 9%. Deze verlaging geldt alleen (nog) voor het jaar 2022 en gaat in op 1 juli 2022. Holland Energie zal als zakelijke energieleverancier de verlaging direct per 1-7-2022 doorvoeren voor zowel kleinverbruikers als grootverbruikers. Dus niet pas bij de jaarafrekening zoals een aantal andere energie leveranciers dat later  doorvoert. 
 
De reden van verlaging

Na de Coronacrisis en de opvolgende oorlog in Oekraïne zijn de marktprijzen voor energie de laatste tijd enorm gestegen. Als gevolg hiervan neemt de inflatie steeds meer toe. Daarom heeft de overheid besloten een tijdelijke compensatie toe te passen. 

Verlaging btw-tarief op energie 

De btw op energie wordt verlaagd van 21% naar 9%. Deze verlaging geldt alleen (nog) voor het jaar 2022 en gaat in op 1 juli 2022. Holland Energie zal als zakelijke energieleverancier de verlaging direct per 1-7-2022 doorvoeren voor zowel kleinverbruikers als grootverbruikers. Dus niet pas bij de jaarafrekening zoals een aantal andere energie leveranciers dat later  doorvoert. 

Veel gestelde vragen 

Waarom een verlaging?  

Stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie is de reden van de btw verlaging.  

Hoe lang is de verlaging van toepassing? 

Het verlaagde btw-tarief is van toepassing op afname van energie vanaf 1 juli 2022 tot het einde van het jaar 2022. 

Hoe zie ik deze verlaging terug? 

Op de juli 2022 factuur is de btw-verlaging terug te zien.  

Voor wie geldt deze verlaging? 

Voor iedereen die energie afneemt. Dus voor consumenten, bedrijven en andere organisaties die energie afnemen geldt de verlaging van 21% naar 9%. 

Geldt deze verlaging ook voor teruglevering? 

Ja, de btw op de teruglevering vergoeding gaat net zoals de btw op de levering omlaag van 21% naar 9%. 

Weekrapport Energieprijzen

Weekrapport Energieprijzen

Week 24, uitgave 15 juni 202

Elektriciteit  
De termijnprijzen op de elektriciteitsmarkten blijven sterk correleren met de gasprijzen. ICE Endex CAL23 base noteert momenteel rond de €182/MWh, ruim €22 lager dan de week ervoor. Het Europees Parlement is het niet eens kunnen worden over een aanscherping van het CO2 handelssysteem ETS, ondanks eerdere overeenstemming in commissieverband. De aanscherping van het ETS is één van de hoekstenen van het nieuwe Europese klimaatbeleid, Fit for 55 en loopt naar verwachting enkele maanden vertraging op. Van 2025 tot 2027 komen er acht aparte tenders voor de aanbesteding van 10,7GW extra windparken op zee. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. Uiterlijk 2031 moet het opgesteld vermogen wind op zee rond de 21GW bedragen. De exacte grote van het effect van de technische storing voor de gastoever richting Duitsland op de elektriciteitsmarkt is nog niet bekend. Wel is de verwachting dat ook prijs voor elektra flink zal gaan stijgen door de storing. Het dalingspotentieel voor de elektramarkt blijft laag, omdat ook op de gasmarkt weinig daling wordt verwacht gezien de grote correlatie tussen de beide commodities.
 
Aardgas  
Tot dinsdag 14 juni vonden de Europese gasprijzen de afgelopen week de weg omlaag in een week dat de vraag naar gas lager was dan de week ervoor. TTF CAL23 sloot vrijdag op €79,88/MWh, €2 lager week op week. Dit terwijl het aanbod uit Rusland verder daalde. Inmiddels ontvangt Europa zo’n 170 miljoen m3 gas per dag uit Rusland. Begin mei was dat nog ruim 250 miljoen m3, zo’n 30% meer. Ook zien we de afgelopen weken minder LNG naar Europa verscheept worden. Het prijsverschil tussen de Europese gasprijs en haar Aziatische tegenhanger is kleiner geworden nu vooral de economische activiteit in China sinds de versoepelingen is toegenomen. Afgelopen week ontving Europa ongeveer 400-420 miljoen m3 LNG, begin mei was dit nog bijna 500 miljoen m3. Afgelopen week vond er ook een explosie plaats in de belangrijke Amerikaanse LNG terminal Freeport, waardoor deze enkele weken stilligt. De gasprijzen reageerden met forst prijsstijgingen die gedurende de dag vervaagden. In Noorwegen zijn de onderhoudswerkzaamheden gestart aan het Noorse gasveld Troll. Die zullen duren tot eind juni, waardoor de gastoevoer vanuit Noorwegen tijdelijk wat lager zal liggen. Echter, op dinsdag 14 juni kwam het nieuws naar buiten dat Gazprom door een technische storing mogelijk 40% minder gas richting Duitsland kan toevoeren de komende periode. Dit zorgde dinsdag en woensdag voor een enorme piek in de gasprijzen voor zowel de dagmarkt als de termijnmarkt. Hierdoor is het dalingspotentieel momenteel beperkt. TTF CAL23 noteert weer ruim boven €100/MWh. Daarnaast zal de vraag naar gas voor deze tijd van het jaar hoog blijven om de Europese gasvoorraden te vullen. Deze zijn momenteel voor ruim 51% gevuld.

Weekrapport Energieprijzen

Weekrapport Energieprijzen

Week 22, uitgave  2 juni 2022 

Elektriciteit  
De termijnprijzen op de elektramarkt blijven enorm correleren met de gasprijzen. ICE Endex CAL23 base noteert momenteel rond de €192/MWh, ruim €12/MWh duurder dan de week ervoor. De G7, een groep van 7 grote economieën, hebben een akkoord bereikt over het uitfaseren van het gebruik van kolen voor de elektriciteitsproductie. Hoe de afspraken er precies uit gaan zien is nog niet duidelijk, maar mogelijk worden kolencentrales per 2030 aan banden gelegd. De CO2 prijs maakte een deel van de recente daling goed vorige week. Het nieuws dat de verkoop van emissierechten uit de Market Stability Reserve kan worden uitgesmeerd over vier jaar, verlichtte de impact van deze maatregel enigszins. De CO2 prijs beweegt momenteel rond de €85 nadat vorige week bijna €78 werd aangetikt. De perikelen op de gasmarkt, met voornamelijk prijsopdrijvend effect, blijven ook de stroommarkten in de greep houden. Het dalingspotentieel lijkt daarmee voorlopig beperkt.  
 
Aardgas  
De gasprijzen hebben de opwaartse trend van afgelopen week voortgezet. Sinds begin vorige week staat de gasprijs voor CAL23 inmiddels €7 hoger. Nieuws rondom de leveringsstop voor Gasterra vodde de prijzen verder. Gazprom stopt met het leveren van gas aan Gasterra. In de periode van 31 mei tot 1 oktober zou Gazprom nog zo’n 2 miljard m3 aan Nederland moeten leveren, circa 5% van het jaarlijkse gasverbruik. Doordat Gasterra niet wil voldoen aan de betalingseisen vanuit Rusland wordt de levering gestaakt. Ook het Deense Orsted en Shell krijgen om dezelfde redenen, vanaf vandaag te maken met een leveringsstop. Dat Gazprom stopt met leveren zal het vullen van de Nederlandsse gasvoorraden niet makkelijker maken. Momenteel zijn de Nederlandse gasvoorraden voor ruim 36% gevuld. Nog een behoorlijk gat met de 80% doelstelling in november. Zorgenkindje is de gasopslag in Bergermeer (nu voor 24% gevuld), waarvoor vanaf afgelopen vrijdag subsidie aangevraagd kan worden om de kosten van het vullen te compenseren. De spanningen tussen het Oekraïnse staatsbedrijf Naftogaz en het Russische Gazprom namen eind vorige week toe na beschuldigingen van Naftogaz dat Gazprom de betalingsverplichtingen niet was nagekomen voor de gasdoorvoer van Russische gas door Oekraïne. Dit zorgt voor extra spanningen op een toch al stressvolle markt met veel prijsopdrijvend nieuws de laatste tijd.