Veranderingen in 2024 op uw energiefactuur

De veranderingen voor 2024 op een rijtje

Een groot deel van uw energienota bestaat uit energiebelastingen en kosten van uw netbeheerder. Omdat de tarieven wijzigen heeft dit gevolgen voor de hoogte van uw energienota. Daarnaast is er in 2024 geen prijsplafond meer van kracht Hieronder zetten we alles op een rijtje en geven we hierop een toelichting.

  • De overheid verhoogt de energiebelasting voor gas*.
  • De overheid verlaagt energiebelasting voor elektriciteit*.
  • De kosten die uw netbeheerder voor transportkosten berekent stijgen.
  • De overheid heeft bepaald dat er geen prijsplafond geldt in 2024.

*rekenvoorbeelden                      EB 2023           EB 2024              verschil
Verbruik 5.000 m3 gas               €  2.449,00            € 2.915,05            €  466,05 ↑ meer
Verbruik 12.000 kWh elektra      €  1.511,88            € 1.305,60            €  206,28 ↓ minder

Waarom is de energiebelasting op gas verhoogd?

De energiebelasting voor gas is hoger omdat de overheid wil stimuleren dat er meer gebruik wordt gemaakt van duurzamere manieren om te verwarmen. Denk hierbij aan een elektrische warmtepomp of aardwarmte. Daarom is de energiebelasting voor elektra verlaagd om dit aantrekkelijker te maken.

Waarom worden de kosten van het netbeheer verhoogd?

De kosten voor het netbeheer stijgen omdat de netbeheerders miljarden aan investeringen de komende jaren moeten doen om het net uit te breiden en aan te passen aan de energietransitie. De tarieven worden door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgesteld.

Het gevolg van het opheffen van het prijsplafond voor uw energienota?

De energieprijzen liggen al lange tijd onder het niveau van het prijsplafond van 2023. Er zijn nu geen signalen dat de prijzen gaan stijgen tot boven dit niveau. De dynamische dagmarktprijzen zijn het voordeligst ten opzichte van de vaste prijzen die leveranciers momenteel aanbieden. Daarom verwachten wij dat het geen gevolg heeft voor de hoogte van uw energienota.

Energiebelasting en de Netbeheerkosten op uw nota

Holland Energie hanteert de vastgestelde tarieven op uw energienota en incasseert deze namens de overheid en uw netbeheerder. Deze worden hierna direct afgedragen.

Verrekening belastingvermindering elektriciteitsaansluiting

Omdat elektriciteit een basisbehoefte is betaalt u over de eerste € 521,81 geen energiebelasting. Wij zorgen ervoor dat dit verrekend wordt via uw energienota.

Heeft u meer informatie nodig?

U vindt meer achtergrondinformatie op de website van de Rijksoverheid. De hoogte van uw energiebelasting is afhankelijk van uw soort aansluiting en de mate van uw verbruik. Via deze link kunt u de tarieven bekijken op de website van de Rijksoverheid.