Dynamische tarieven leveren forse besparing op

Nieuw onderzoek toont grote besparing aan

Huishoudens die gebruikmaken van van het dynamische stroomcontract en gascontract hebben een flinke besparing met hun dynamische tarieven gerealiseerd in 2023. In vergelijking met het variabele stroomcontract was het dynamische stroomcontract maar liefst 56% goedkoper. Met een dynamisch gascontract was dat zelfs nog iets hoger met 57% in vergelijking tot het variabele gascontract.

Voor huishoudens betekende dit een besparing van 1.127 euro

Met name in de eerste drie maanden van 2023 liep de besparing flink op t.a.v. het variabele contract; gemiddeld 804 euro. Na een dip in de zomer heeft dit uiteindelijk geresulteerd in een totale besparing van 1127 euro. De besparing ligt bijna 300 euro hoger ten opzicht van 2022. Toen waren huishoudens met een dynamisch contract gemiddeld 845 euro goedkoper uit ten opzicht van een variabel contract.

Besparing met een dynamisch contract

Weersinvloeden spelen een grote rol bij het tot stand komen van dynamische prijzen. Op dagen met harde wind of zonovergoten dagen zien wij de prijzen dalen. Als er veel opwekking is dan wordt het afnemen van energie steeds voordeliger. Veel aanbod leidt immers tot prijsdalingen. Het leuke van dynamische tarieven is dat de stroomprijs ook negatief kan zijn. Je krijgt dan geld als je stroom afneemt. Wel belangrijk om te realiseren is dat je per afgenomen kWh wel de kosten voor het verbruik zoals opslag en energiebelasting moet betalen. Maar in incidentele gevallen was de negatieve prijs per kWh zo hoog (of moeten we laag zeggen), dat die weggestreept konden worden tegen de kosten.

Hoe ziet het eruit voor 2024?

Door de invloed van klimaatveranderingen is de verwachting wel dat er meer energie kan worden opgewekt door zon en wind. Meer dan in 2023. Het is feitelijk niet te voorspellen hoe de prijzen zich blijven ontwikkelen. Analisten geven wel een indicatie en zij zijn optimistisch. Zij verwachten dat de stroomprijs redelijk stabiel zal blijven zoals in de laatste maanden van 2023. Wel kan er een kleine dip zijn in het voorjaar en aan het einde van het jaar. Tot september 2024 verwachten ze een stabiele markt met gelijkblijvende prijzen. In september, wanneer de vraag weer groter wordt kan er een lichte stijging volgen.

Hoeveel uren kwamen de tarieven boven het prijsplafond uit?

Het jaar 2023 had 8.670 uren. Slechts bij 97 uren kwam het dynamische stroomtarief boven het prijsplafond uit. Voor het dynamische gastarief telden we 9 dagen tarieven boven het prijsplafond. De afschaffing van het prijsplafond zal daarom geen enorme invloed hebben op de energierekening.

Onderzoek Vereniging van Dynamische Energie

Dit onderzoek is uitgevoerd door de Vereniging van Dynamische Energie (VVDE). Het hele rapport is te lezen en u kunt dit downloaden via deze link.