Afbouw salderingsregeling zonnepanelen

Debat Eerste Kamer over afbouw salderingsregeling

Gisteren heeft de eerste kamer gedebatteerd over het wetsvoorstel om de salderingsregeling af te bouwen. Door deze aantrekkelijke salderingsregeling heeft één op de drie koopwoningen en één op de zes huurwoningen zonnepanelen op het dak liggen. Bovendien zijn zonnepanelen steeds goedkoper in aanschaf geworden. Er is al een tekort op de rijksbegroting en de kosten van de salderingsregeling zijn te hoog geworden volgens Minister Jetten. Bovendien is afschaffen van de salderingsregeling een extra prikkel om de opgewekte energie zelf te gaan verbruiken in plaats van terug te leveren aan het net.

Stemming wetsvoorstel op 13 februari door Eerste Kamer

De goedkeuring van deze wet is een stap dichterbij gekomen door de toezegging van Minister Jetten om een extra subsidie toe te kennen aan huurders en woningcorporaties voor het plaatsen van zonnepanelen. Maar vooralsnog is de afschaffing nog niet definitief. Er zijn nog veel partijen die vraagtekens hebben bij dit wetsvoorstel. Diverse moties zijn ingediend om meer duidelijk te verschaffen die door de minister zijn beantwoord. De stemming over de afbouw van de salderingsregeling is op 13 februari. Lees er hier meer over.

Stel dat het wetsvoorstel wordt aangenomen?

Ook na 2030 kan er nog steeds worden teruggeleverd aan het net. Alleen kan de opgewekte energie niet meer worden verrekend met de energiebelasting en daarom is dit minder gunstig geworden. Zelf de opgewekte energie verbruiken wordt dan veel gunstiger.

Holland Energie volgt de ontwikkelingen op de voet

Voor onze klanten met kleinverbruik en zonnepanelen heeft een mogelijke afschaffing gevolgen waarover we ze tijdig zullen gaan informeren. Het is belangrijk dat ze op deze verandering gaan inspelen door hun opwekking versus verbruik anders te gaan managen. Uiteraard zullen wij, zoals u van een energiepartner kunt verwachten, onze klanten hierbij gaan adviseren. We houden u op de hoogte.