Veelgestelde vragen

Hieronder treft u algemene informatie en antwoorden aan op veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij bel dan op werkdagen tussen 9.00u -19.00u met onze persoonlijke medewerkers van de klantenservice 036- 20 44 000.

Wij zijn gevestigd aan de Transistorstraat 102 in Almere.

zonnepanelen bij Nieuw-Hollands Energiebedrijf
Zonnepanelen op het dak van kantoor Holland Energie

Contact informatie

Algemeen postadres +

Holland Energie bv
Transistorstraat 102
1322 CH Almere

Algemeen emailadres. Mail ons uw vraag +

klantenservice@holland-energie.nl

Algemene gegevens +

Holland Energie bv
Kamer van Koophandel nummer: 62896326
BTW nummer: NL855003261B01
Rekeningnummer [IBAN]: NL70ABNA0503484784

Aanpassen (bedrijfs)gegevens

Hoe verander ik mijn gegevens? +

U kunt uw gegevens altijd veranderen via het Wijzigingen formulier. Onder ‘Personalia’ verandert u gegevens als naam en adres.
Voor het doorgeven van de naamswijziging van uw organisatie mag u telefonisch contact opnemen met ons. Houd uw meterstanden bij de hand voor een snelle afhandeling.

Ben ik gebonden aan een opzegtermijn? +

Dit is afhankelijk van het contract dat afgesloten is. Raadpleeg uw eigen contract. Bij het zich niet houden aan de gestelde opzegtermijn kan een boetesom in rekening worden gebracht.

Belasting / heffingskorting

Belasting besparen? +

Bent u de gebruiker van een WOZ-object waarop zich meer dan 1 gasaansluiting en/of meer dan 1 elektriciteitsaansluiting bevindt? Mogelijk kunt u energiebelasting besparen. Als u het verbruik van de energieaansluitingen bij elkaar optelt, kan het zijn dat het totale verbruik in een lager belastingtarief valt waarbij we rekening houden of uw WOZ-object wel of geen een zg. verblijfsfunctie heeft. Graag adviseren wij u over deze cumulatie van verbruik.

Heffingskorting bij adres met verblijfsfunctie +

Een leveringsadres heeft een verblijfsfunctie als iemand woont of werkt op dit adres. U krijgt dan per elektriciteitsaansluiting een heffingskorting van € 493,27 excl. btw/ € 596,86 incl. btw (tarief 2023). Vermindering energiebelasting geldt niet bij gasaansluitingen. Ook voor u als zakelijke klant is er dus vaak wel sprake van een heffingskorting situatie.
Als er geen verblijfsfunctie op het adres is, krijgt u geen vermindering energiebelasting. Per 1 januari 2015 heeft de overheid de beperkte vermindering energiebelasting voor een adres zonder verblijfsfunctie afgeschaft.

Meterstanden

Hoe kan ik mijn meterstanden doorgeven? +

Wanneer u zich aanmeldt als klant bij Holland Energie en u heeft geen slimme meter, ontvangt u 10 dagen voordat u overstapt een verzoek om de meterstanden door te geven. U ontvangt dan een email. Via de retour-email geeft u de meterstanden door.

Welke meterstanden moet ik doorgeven? +

Als u geen slimme meter heeft ontvangen we graag de meterstanden elektriciteit en gas indien u beide van Holland Energie gaat afnemen. U hoeft alleen de cijfers voor de komma aan ons door te geven. Als u wel een slimme meter heeft lezen wij die uit als u daar toestemming voor heeft gegeven.

Rekening en betalen

Mislukte automatische incasso? +

Wanneer betaling via automatische incasso niet lukt, voert Holland Energie deze binnen twee dagen nog een keer uit. Lukt de betaling via automatische incasso wederom niet, dan ontvangt u van Holland Energie een herinnering per e-mail met het verzoek het te betalen bedrag zelf over te maken via een handmatige betaling. De kosten voor het verwerken van een zelf over te maken bedrag bedragen € 3,00 excl. btw/ € 3,63 incl. btw per overboeking.

Wat te doen bij ontbinding van de leveringsovereenkomst omdat ik niet betaald heb? +

Meld u binnen twintig dagen, nadat u het bericht heeft ontvangen van uw netbeheerder, aan bij een nieuwe leverancier. U kunt er ook voor kiezen om bij Holland Energie te blijven, in dit geval moet u al uw openstaande rekeningen en een waarborgsom betalen. Als u niet op tijd een leverancier heeft gevonden, loopt u het risico om afgesloten te worden door uw netbeheerder.

Voorschot

Waarom moet ik maandelijks een voorschot als termijnbedrag betalen? +

Het maandelijkse voorschot is bedoeld om te voorkomen dat u één keer per jaar een groot bedrag moet betalen. Daarom maakt Holland Energie aan het begin van het verbruiksjaar of contract een schatting van uw verwachte energieverbruik. Die schatting wordt vervolgens verdeeld over het komende jaar en omgerekend naar twaalf maandelijkse voorschotten.

Overstappen naar Holland Energie

Hoe stap ik naar jullie over? +

U kunt eenvoudig telefonisch of via onze website een aanvraag indienen, wij verzorgen de rest. U hoeft zich niet af te melden bij de huidige leverancier. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Hoe lang duurt de overstap? +

Het moment waarop u kunt overstappen, hangt af van het moment waarop u uw contract (boetevrij) bij uw huidige leverancier kunt beëindigen. Eerder kan ook, maar dan bestaat dus de kans dat u een boete krijgt van uw huidige leverancier. De feitelijke overstap is een geautomatiseerd proces waar u niets van merkt.

Kunnen we een overstapdatum afspreken? +

U kunt naar Holland Energie overstappen wanneer uw contract bij uw oude energieleverancier afloopt. Dit regelen wij, u hoeft daar zelf niets voor te doen. U kunt uiteraard ook eerder overstappen naar Holland Energie, maar dan kunt u eventueel een boete krijgen van uw oude leverancier. Een overzicht van boetes die gehanteerd worden door uw leverancier kunt u vinden op de website van de leverancier of voor consumenten op www.consuwijzer.nl

Leveren jullie ook alleen gas? +

Ja, Holland Energie kan ook alleen gas leveren. Doorgaans bieden wij stroom en gas aan.

Mijn energiecontract loopt pas over 7 maanden af. Kan ik me nu al bij jullie aanmelden? +

In dit geval laten wij uw nieuwe contract ingaan per einddatum van uw oude contract bij uw huidige leverancier. Voor uw nieuwe energiecontract hanteren we de energietarieven die wij kunnen vastleggen voor dat moment. Neem contact op met de klantenservice voor de mogelijkheden.

Ik ben een grootverbruiker, kan ik me ook aanmelden als klant? +

Ja, wij leveren ook aan grootverbruikers. Neem contact met ons op om dat te bespreken.

Word ik getoetst op kredietwaardigheid? +

Wij leveren méér voor minder met ons aanbod. Klanten die hun energienota’s niet betalen, kosten geld. Omdat we liever voorkomen dan genezen doen wij vooraf een kredietwaardigheidscheck via een gespecialiseerde partner vóór u als klant geaccepteerd wordt. Zodat we allebei geen risico lopen als het mis gaat met betalen.

Soms vragen we een waarborgsom als zekerheidsstelling +

Als uit de kredietwaardigheidstoets een betalingsrisico voor ons blijkt vragen wij u
een waarborgsom als zekerheidsstelling.

Energierekening

 EAN-code +

De EAN-code is een uniek nummer waarmee wij uw aansluiting kunnen herkennen.

Meterstanden +

Dit zijn de begin- en eindstanden die wij gebruikt hebben om uw verbruik in de afgelopen periode te berekenen. Deze hebben wij van uw netbeheerder, van u of op ons verzoek van de netbeheerder vanuit uw slimme meter ontvangen. Mocht dat niet gelukt zijn dan is er sprake van een schatting en wordt dit aangegeven.

Enkeltarief, normaaltarief en daltarief +

U betaalt het enkeltarief als uw meter 1 (actief) telwerk heeft. Al het verbruik wordt tegen dezelfde prijs (het enkeltarief) afgerekend. Wanneer uw meter 2 (actieve) telwerken heeft, betaalt u – afhankelijk van de mogelijkheden- of voor al het verbruik dezelfde prijs (het enkeltarief) of voor het verbruik in de daluren het daltarief. De daluren zijn van maandag t/m vrijdag van 23:00 tot 7:00 uur [in Brabant en Limburg van 21:00 tot 7:00 uur], in het weekeinde en op feestdagen. In de overige uren betaalt u dan het normaaltarief. * Wij geven hetgeen van toepassing is op uw energienota weer.

Normaal- en daluren +

De normaaluren zijn van maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 23:00 uur. In Brabant en Limburg zijn de normaaluren van 07:00 tot 21:00 uur. Overige uren en officiële feestdagen zijn daluren. Holland Energie is gerechtigd haar prijzen aan te passen indien een/de netbeheerder(s) op enig moment mocht(en) beslissen om andere normaal- en daluren te hanteren dan hiervoor is aangegeven.

Regiotoeslag gas +

Bij Holland Energie betaalt u een regiotoeslag gas ongeacht in welke regio u woont. Wij hanteren geen regiotoeslag afhankelijk van uw aansluitadres maar één prijs voor het hele land. Dit is wel zo eerlijk en transparant.

Correctiefactoren gas +

De meterstand op uw gasmeter wordt achteraf gecorrigeerd voor calorische waarde en (eventueel) voor temperatuur en hoogteligging:

  • De calorische waarde is de hoeveelheid energie in een kubieke meter (m3) aardgas. Uw netbeheerder stelt maandelijks de calorische waarde van het geleverde gas vast.
  • Het volume van het geleverde gas is afhankelijk van de temperatuur in uw gasmeter. Indien uw meter niet corrigeert voor de temperatuur van het geleverde gas, corrigeren wij het met een standaardfactor.
  • Het volume van het geleverde gas is afhankelijk van de hoogteligging van uw gasmeter. Afhankelijk van de hoogte boven NAP corrigeren wij het met een standaardfactor.

Wanneer er sprake is van een van bovenstaande correcties wordt deze verrekend via aanpassing van de gemeten hoeveelheid.

Netbeheerkosten +

Dit zijn de kosten voor uw aansluiting en het transport door de netbeheerder. De opbouw van deze kosten vindt u op de website van uw netbeheerder. Het bedrag wordt door de leverancier namens de netbeheerder bij u in rekening gebracht en aan hen afgedragen. Wie uw netbeheerder is, is op de nota aangegeven.

Overheidsheffingen +

De overheid heft per kWh en m3:

  • Energiebelasting, een heffing op elektriciteit en aardgas ingevoerd om verbruikers te stimuleren zuinig en bewust met energie om te gaan, en
  • Opslag Duurzame Energie [O.D.E.], een opslag op elektriciteit en gas ingevoerd om de uitgaven ter stimulering van duurzame energie te dekken. Wij dragen deze bedragen af aan de Belastingdienst.

Vermindering energiebelasting +

Elk huishouden of bedrijf met een zg. verblijfsfunctie heeft een bepaalde hoeveelheid gas en elektriciteit minimaal nodig, hierover hoeft u geen belasting te betalen. De energiebelasting wordt daarom verminderd met een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting per jaar. Wij verrekenen dit op de (jaarlijkse) eindnota of maandelijks.

BTW +

De btw betaalt u over alle leveringskosten, de netbeheerkosten én over de overheidsheffingen.

Nieuw termijnbedrag +

Wij bepalen uw nieuwe termijnbedrag op basis van het verbruik in de afgelopen periode of een schatting voor de komende periode en de verwachte prijzen. Uw termijnbedrag is exclusief eventuele teruggave heffingskorting.
Als u verwacht dat uw verbruik de komende periode aanmerkelijk zal wijzigen, dan raden wij u aan het termijnbedrag te laten aanpassen.

Gasvrij wonen

Gaat u gasvrij wonen? +

Indien u gasvrij gaat wonen kunt u de aansluit- en transportovereenkomst (ATO) die u met uw netbeheerder heeft opzeggen. U dient zelf de verwijdering van uw gasaansluiting aan te vragen via de website www.mijnaansluiting.nl. De netbeheerder zal dan zorgdragen voor het verwijderen van de gasmeteropstelling en de aansluitleiding. Als u de gasaansluiting nog niet meteen wilt laten verwijderen, dan kunt u de aansluiting laten afsluiten voor een periode van maximaal 12 maanden. Hierna is het aan u om een keuze te maken tussen het opnieuw aansluiten of het alsnog definitief verwijderen van uw gasaansluiting. Aan het opnieuw aansluiten zijn kosten verbonden, die de netbeheerder bij u in rekening brengt. Het verwijderen van uw gasaansluiting is bij de netbeheerder kosteloos. Het blijft echter belangrijk dat u wel actief de aanvraag tot verwijdering doet.

Let op, in geval u uw leveringsovereenkomst voor de levering van gas tussentijds beëindigd wegens o.a. het verwijderen van uw gasaansluiting, zijn hier wel kosten aan verbonden in de vorm van een opzegvergoeding bij Holland Energie. Wilt u meer informatie over de hoogte van de opzegvergoeding, dan kunt u contact met ons opnemen.

Slimme meter

Wat is een slimme meter? +

De slimme meter is een digitale energiemeter die anders dan de huidige meters voor elektriciteit en gas op afstand door de netbeheerder kan worden uitgelezen. De netbeheerder stelt de data aan ons ter beschikking wanneer wij die opvragen.
Daarnaast biedt de slimme meter de mogelijkheid om zelf nauwkeurig uw verbruik te volgen. Dit leidt tot inzicht waardoor het makkelijker wordt om energie te besparen.

Wat heb ik aan een slimme meter? +

Met de slimme meter hoeft u geen meterstanden meer door te geven. Uw netbeheerder leest de gegevens op afstand uit en geeft deze door aan Holland Energie. De [jaarlijkse] eindnota kan exact op een bepaald moment worden bepaald en dat voorkomt discussies over de juiste stand als u verhuist of overstapt naar een ander product of andere energieleverancier. Met de slimme meter kunt u uw energieverbruik ook zelf gemakkelijk volgen, mede omdat u regelmatig een verbruiksoverzicht zult ontvangen. En dat kan u helpen energie te besparen.

Wat gebeurt er met mijn gegevens? +

Uw meetgegevens worden standaard één keer in de twee maanden uitgelezen voor uw verbruiksoverzichten. Meer gedetailleerde informatie over uw verbruik, bijvoorbeeld over welke apparaten u in uw bedrijf heeft of op welke tijdstippen uw bedrijf gesloten is, is niet beschikbaar. Daarnaast moeten wij ons altijd houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij nemen bovendien uitgebreide maatregelen om ons netwerk en dataverkeer te beveiligen.

Wanneer krijg ik een slimme meter? +

U ontvangt een slimme meter indien u elektriciteit aansluiting kleiner is dan 3x80A en indien het technisch mogelijk is.

Bij het afsluiten van een energie contract met Holland Energie krijgt u via een prioriteitsaanvraag zo snel mogelijk de beschikking over een slimme meter. Deze vervroegde plaatsing regelen wij voor u en de kosten zijn voor ons*. Wij zijn echter wel afhankelijk van de voorwaarden van de netbeheerder, o.a. of plaatsing technisch mogelijk is.

* geldt uitsluitend voor kleinverbruik aansluitingen waarop een minimaal verbruik wordt gemeten van 15.000 kWh elektriciteit/jaar of 4.500 m3 gas/jaar en vanaf een 3-jarig contract. Bij een lager energieverbruik kunt u als u de slimme meter wilt de € 60,00 excl. btw zelf betalen. Voor consumenten berekenen we € 1,00 incl. btw per aansluiting met een minumum van € 2,00 incl. btw per huishouden per maand door via de vaste leveringskosten.

Kan ik plaatsing van de slimme meter weigeren? +

De slimme meter is niet verplicht. Als u de slimme meter echt niet wilt, dan kunt u deze weigeren. U houdt dan uw oude meter of u krijgt een digitale meter die niet automatisch de standen doorstuurt.

Hoe werkt de slimme meter? +

De slimme elektriciteitsmeter heeft meerdere telwerken. Hiermee kunt u zowel uw verbruikte elektriciteit als uw teruggeleverde energie aflezen. Er zijn heel veelverschillende soorten slimme meters in omloop.

Een slimme meter staat via het GPRS netwerk in verbinding met de meetverantwoordelijke. Deze communicatie maakt het mogelijk om de meter op afstand te ‘blokkeren’ en weer ‘vrij te geven’. Staat er geen ‘Connect’ in het scherm, dan is uw meter op afstand geblokkeerd en kunt u de schakelaar niet gebruiken. Na vrijgave komt er weer ‘Connect’ op het display van uw meter te staan en kunt u de elektriciteit weer inschakelen.

Controlelampje
Op een digitale meter zitten 2 of meer controlelampjes, afhankelijk van het type meter.
Knippert het controlelampje dan wordt er elektriciteit verbruikt of teruggeleverd. Hoe sneller het lampje knippert hoe meer stroom er wordt verbruikt/teruggeleverd. Brand het controlelampje continu, dan is er geen verbruik!

Voorwaarden

Wat is een Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO)? +

Een ATO is een overeenkomst tussen een afnemer met een energie aansluiting en de netbeheerder in zijn gebied. Iedereen die gas of elektriciteit wil gebruiken heeft een aansluit- en transportovereenkomst met de netbeheerder in zijn gebied nodig. De netbeheerder verzorgt de aansluitingen en zorgt voor het transport van gas en elektriciteit.

Vóór de aanvang van de levering dient er een Aansluit- en transportovereenkomst aanwezig te zijn. Holland Energie zal uit naam van de betreffende netbeheerder(s) zorg dragen dat deze ATO tussen klant en de netbeheerder tot stand komt.

Op deze ATO zijn de Algemene-voorwaarden-voor-aansluiting-en-transport-elektriciteit-en-gas-voor-kleinverbruikers (2013) van toepassing.
Deze Algemene Voorwaarden en de ATO treft u aan op Voorwaarden webpagina.

Holland Energie helpt u

Holland Energie helpt u met het  optimaliseren van uw energiehuishouding zodat u de vruchten daarvan plukt.  Alles onder 1 dak met 1 vast aanspreekpunt. Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Ook kunt u direct een vrijblijvende offerte aanvragen.

Neem contact met ons op

Wij staan u graag telefonisch te woord om al uw vragen te beantwoorden.

Bel 036 20 44 000

Direct online afsluiten

Sluit direct online af.

Direct een vrijblijvende offerte?

Vraag een vrijblijvende offerte aan.

Teruggebeld worden?

Liever teruggebeld worden?

Onze medewerkers staan voor u klaar

Door onze jarenlange ervaring in de energiesector weten wij dat onze klanten behoefte hebben aan een persoonlijke aanpak en aan transparante diensten. Wij weten uit ervaring dat u op zoek bent naar oplossingen voor uw energie zaken. Dat deze betrouwbaar en naar uw wensen ingevuld moeten worden. En u wilt uiteraard waar voor uw geld. Holland Energie wil graag persoonlijke relaties opbouwen en u proactief adviseren door middel van inzicht in uw energieverbruik.