Stroometiket 2020

Het stroometiket hieronder laat zien met welke energiebronnen onze elektriciteit in 2020 is opgewekt. U ziet wat het aandeel is van de energiebron die gebruikt is. Daaronder ziet u ook de milieugevolgen van het gebruik van deze energiebronnen. Het stroometiket wordt na afloop van het kalenderjaar opgesteld conform de regels die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt.

windmill

97,8% EU Windenergie

sun

2,2% Zonne-energie

Hieronder staan de milieugevolgen van de energieopwekking voor de levering van elektriciteit.

MilieugevolgenWindenergieZonne-energieWaterkrachtBiomassa
CO2-uitstoot (g/kWh)0,00,00,00,0
Radioactief afval (g/kWh)0,00,00,00,0

Onze extra’s

Wij leveren u meer dan energie alleen. Door aanvullende diensten en producten krijgt u inzicht in uw energieverbruik wat het startpunt is van kostenbesparing. En door voor ons te kiezen kiest u standard voor groene stroom.