Voorwaarden

Op de levering van de producten en diensten van Nieuw-Hollands Energiebedrijf zijn diverse voorwaarden van toepassing:

Zakelijke Kleinverbruikers:

 • de leveringsovereenkomst
 • de Algemene leveringsvoorwaarden Elektriciteit en Gas Zakelijke Kleinverbruikers 2018 (vanaf februari 2018)
 • de Aansluit en transportovereenkomst vanaf 2013
 • de Algemene voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Zakelijke Grootverbruikers:

 • Algemene leveringsvoorwaarden Elektriciteit Zakelijk Grootverbruik 2015
 • Algemene leveringsvoorwaarden Gas Zakelijk Grootverbruik 2015

Wat u verder van ons mag verwachten is vastgelegd in:

 • de Gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2012
 • de Gedragscode Consument en Energieleveranciers 2015
 • de klachtenprocedure
 • de Kwaliteitscriteria van Nieuw-Hollands Energiebedrijf

Huishoudelijke kleinverbruikers:

 • de Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017

en indien zij een variabel contract wensen:

 • de Algemene voorwaarden modelcontract Nieuw-Hollands Energiebedrijf
 • de Toelichting op de algemene voorwaarden modelcontract Nieuw-Hollands Energiebedrijf