Weekrapport Energieprijzen

Week 24, uitgave 15 juni 202

Elektriciteit  
De termijnprijzen op de elektriciteitsmarkten blijven sterk correleren met de gasprijzen. ICE Endex CAL23 base noteert momenteel rond de €182/MWh, ruim €22 lager dan de week ervoor. Het Europees Parlement is het niet eens kunnen worden over een aanscherping van het CO2 handelssysteem ETS, ondanks eerdere overeenstemming in commissieverband. De aanscherping van het ETS is één van de hoekstenen van het nieuwe Europese klimaatbeleid, Fit for 55 en loopt naar verwachting enkele maanden vertraging op. Van 2025 tot 2027 komen er acht aparte tenders voor de aanbesteding van 10,7GW extra windparken op zee. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. Uiterlijk 2031 moet het opgesteld vermogen wind op zee rond de 21GW bedragen. De exacte grote van het effect van de technische storing voor de gastoever richting Duitsland op de elektriciteitsmarkt is nog niet bekend. Wel is de verwachting dat ook prijs voor elektra flink zal gaan stijgen door de storing. Het dalingspotentieel voor de elektramarkt blijft laag, omdat ook op de gasmarkt weinig daling wordt verwacht gezien de grote correlatie tussen de beide commodities.
 
Aardgas  
Tot dinsdag 14 juni vonden de Europese gasprijzen de afgelopen week de weg omlaag in een week dat de vraag naar gas lager was dan de week ervoor. TTF CAL23 sloot vrijdag op €79,88/MWh, €2 lager week op week. Dit terwijl het aanbod uit Rusland verder daalde. Inmiddels ontvangt Europa zo’n 170 miljoen m3 gas per dag uit Rusland. Begin mei was dat nog ruim 250 miljoen m3, zo’n 30% meer. Ook zien we de afgelopen weken minder LNG naar Europa verscheept worden. Het prijsverschil tussen de Europese gasprijs en haar Aziatische tegenhanger is kleiner geworden nu vooral de economische activiteit in China sinds de versoepelingen is toegenomen. Afgelopen week ontving Europa ongeveer 400-420 miljoen m3 LNG, begin mei was dit nog bijna 500 miljoen m3. Afgelopen week vond er ook een explosie plaats in de belangrijke Amerikaanse LNG terminal Freeport, waardoor deze enkele weken stilligt. De gasprijzen reageerden met forst prijsstijgingen die gedurende de dag vervaagden. In Noorwegen zijn de onderhoudswerkzaamheden gestart aan het Noorse gasveld Troll. Die zullen duren tot eind juni, waardoor de gastoevoer vanuit Noorwegen tijdelijk wat lager zal liggen. Echter, op dinsdag 14 juni kwam het nieuws naar buiten dat Gazprom door een technische storing mogelijk 40% minder gas richting Duitsland kan toevoeren de komende periode. Dit zorgde dinsdag en woensdag voor een enorme piek in de gasprijzen voor zowel de dagmarkt als de termijnmarkt. Hierdoor is het dalingspotentieel momenteel beperkt. TTF CAL23 noteert weer ruim boven €100/MWh. Daarnaast zal de vraag naar gas voor deze tijd van het jaar hoog blijven om de Europese gasvoorraden te vullen. Deze zijn momenteel voor ruim 51% gevuld.