Lees hier het laatste energienieuws

Wilt u graag op de hoogte blijven van relevant zakelijk energienieuws?
Met regelmaat vindt u hier nieuwe artikelen die interessant kunnen zijn voor u als ondernemer.

Energiebelasting omhoog in 2019!

calendar-2763496_640 In september 2018 is er op Prinsjesdag de staatsbegroting 2019 gepresenteerd. Onderdeel van deze staatsbegroting zijn de energiebelastingtarieven. Recent is herhaaldelijk in de pers aangegeven dat de energiebelasting omhoog gaat met als doel het gasverbruik af te remmen en uiteindelijk zelfs gas (deels) uit te faseren in Nederland. De energiebelasting op de “schonere” energievorm elektriciteit zal gaan dalen ter stimulering van het gebruik van elektriciteit i.p.v. gas. Echter, berekeningen laten zien dat deze verlaging weer teniet wordt gedaan door de verhoging van ODE elektriciteit. Lees verder

De wijzigingen worden de komende periode geanalyseerd door de Eerste en Tweede Kamer en kunnen dus nog veranderen.
De onderstaande tabel laat zien wat de nieuwe tarieven waarschijnlijk gaan zijn.

Voorbeeldberekening Om inzicht te verkrijgen in de impact hebben wij een voorbeeld berekening gemaakt waarbij wij
uitgaan van een zakelijke aansluiting van 80.000 kWh en 10.000 m3 gas

Zoals u kunt zien zal er ruim € 1.100 meer aan belastingen betaald dienen te worden en ziet u tevens dat de beloofde
vermindering belastingen op elektriciteit vooralsnog niet klopt.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice via 036 20 44 000 of klantenservice@holland-energie.nl 

Forse stijging energiebelasting in 2018

calendar-2763496_640 Vanaf 2018 is de energiebelasting flink gestegen. Gas met gemiddeld 8% en elektriciteit met gemiddeld 10%. Voor een ondernemer met een jaarverbruik van 40.000 kWh en 6.000 m3 wordt er in 2018 € 495,- meer energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE) in rekening gebracht. Bij de bepaling van uw nieuwe voorschotbedrag en/of het opstellen van uw jaarafrekening zal hier rekening mee worden gehouden. Lees verder

Over zowel het elektriciteit- als gasverbruik wordt energiebelasting geheven. Omdat de overheid energie als basisbehoefte ziet, is een deel van de energierekening onbelast en ontvangt u een vermindering over deze energiebelasting (voorheen heette dit heffingskorting). De vermindering energiebelasting wordt landelijk vastgesteld en is bij elke energieleverancier hetzelfde. Bij uw jaarafrekening zal deze vermindering energiebelasting worden verrekend. Verder rekent de overheid sinds 1 januari 2013 een heffing voor Opslag Duurzame Energie (ODE). Deze heffing is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is de SDE subsidie op zonnepanelen. De heffing voor ODE geldt voor iedereen, ook indien u geleverd krijgt van een duurzame energieleverancier zoals Nieuw-Hollands Energiebedrijf. Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice via 036 20 44 000 of klantenservice@holland-energie.nl 

Voldoet uw energielabel?Artikel energie label (2)

Bij de verkoop, verhuur of oplevering van bijvoorbeeld kantoren, winkels, scholen en  ziekenhuizen is sinds 2008 een energielabel verplicht. Het energielabel is verplicht voor zowel bestaande als nieuwe gebouwen. Voor kantoorpanden vanaf 100m2 geldt zelfs per 1 januari 2023 de verplichting om energielabel C te hebben. Op dit moment voldoet ongeveer de helft van de kantoorgebouwen aan deze minimumeis van energielabel C. Er is dus werk aan de winkel! Lees verder

Wat betekent dit voor u als ondernemer:

  • Een wettelijke verplichting omzetten in kans op geldbesparing;
  • Nu actie nemen biedt het meeste perspectief.

Vastgoedeigenaren, beheerders en/of facility managers moeten rond de tafel met hun leveranciers, zoals de installateur en de energie adviseur, want in veel bestaande gebouwen is op het gebied van energie efficiëntie en energiebesparing nog zeer veel mogelijk. Het opnieuw inregelen van klimaatinstallaties, toepassen van LED-verlichting en het installeren van energiemonitoring zijn voorbeelden van goed toepasbare maatregelen, die bovendien passen in financieel gunstige regelingen als de EIA en ISDE. Bovendien worden investeringen in energiebesparende maatregelen vrijwel altijd terugverdiend. Daarnaast zijn er diverse financiële instellingen die geen financiering meer bieden voor aankopende partijen als de gebouwen een lager energielabel hebben dan benodigd. Wanneer heeft u geen energielabel nodig?  Voor sommige gebouwen is een energielabel niet nodig, zoals bedrijfspanden bedoeld voor opslag of bewerking, tijdelijke bouwwerken zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen en gebouwen die geen energie gebruiken om het klimaat binnen te regelen zoals schuren of garages en beschermde monumenten. Aanvragen energielabel  Uw energielabel kunt u aanvragen via een energieadviseur met een BRL9500-certificaat. Alleen zij mogen een energielabel voor utiliteitsgebouwen afgeven. De energieadviseur controleert het gebouw op een aantal kenmerken. Na de registratie door de energieadviseur ontvangt u als gebouweigenaar een energielabel. De adviseur registreert vervolgens het energielabel in de registratiedatabase www.EP-online.nl. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze klantenservice via 036 20 44 000. Wij helpen u graag!

 Salderingsregeling voor zonnepanelen verlengd tot 2023

Artikel saldering De bestaande salderingsregeling voor zonnepanelen wordt verlengd en blijft hiermee ongewijzigd tot 2023! Dit betekent dat ondernemers met zonnepanelen op hun dak dus nog tot 2023 hetzelfde tarief krijgen voor de elektriciteit die ze leveren als dat ze betalen voor de stroom die ze afnemen. Dit is wel afhankelijk van de afspraken met de energieleverancier. Wat er na 2023 met de regeling gebeurt, wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet. Lees verder

 

 

Wat betekent dit voor u als ondernemer:

  • Investeringszekerheid;
  • Extra tijd om over te stappen op een slimme, digitale meter;
  • De mogelijkheid om gebruik te maken van zonnepanelen op het dak van een ander;
  • De mogelijkheid zelf investeringen te verrichten om gedurende 5 jaar van subsidies gebruik te maken en uw bedrijfsactiviteiten te verduurzamen.

Wat is salderen?

Op uw energierekening staat hoeveel stroom er geleverd wordt door uw energieleverancier. Dat staat vermeld in kWh. Indien u zonnepanelen heeft, levert u een bepaalde hoeveelheid kWh terug aan uw energieleverancier. Als het volume dat u opwekt via uw zonnepanelen wordt afgetrokken van het volume dat uw energieleverancier aan u levert, heet die aftreksom salderen. Bij salderen kan aan de afnemer een afgesproken vergoeding per teruggekeerde kWh worden betaald; verrekening hiervan gebeurd via de jaarafrekening of voorschotfactuur. De afnemer betaalt geen leveringskosten, energiebelasting en opslag duurzame energie over het verbruik dat wordt terug geleverd. Iemand die in een jaar meer stroom aan het net levert dan afneemt, ontvangt daarvoor een vergoeding. De energieleverancier bepaalt de hoogte van deze vergoeding. Deze moet redelijk zijn volgens de Elektriciteitswet.

Verlaagd tarief energiebelasting voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit door coöperaties

Naast de salderingsregeling is er ook nog de regeling ‘verlaagd tarief energiebelasting’, ook wel bekend onder de naam ‘postcoderoosregeling‘. Deze regeling geldt voor (zakelijke) kleinverbruikers (coöperatie of een vereniging van eigenaren) die gezamenlijk eigenaar zijn van een productie-installatie in hetzelfde viercijferige postcode gebied waar de productie-installatie staat of in een van de aangrenzende ‘blaadjes’ gerealiseerd is. Concreet betekent dit dat de zonnepanelen niet op ‘uw dak’ hoeven te liggen maar dichtbij elders in de buurt om toch gebruik te maken van het verlaagde tarief energiebelasting. Bedrijven kunnen hierdoor ook grote zonne-energiesystemen realiseren, waarbij de kleinverbruikers die meedoen in dit project hun investering in de zonnepanelen terugverdienen doormiddel van belastingvoordeel op het eigen energieverbruik. De leden van de coöperatie of vereniging van eigenaren hebben onder voorwaarden recht op dit lagere tarief. De bedrijven die elektriciteit leveren aan de leden van de coöperatie of de vereniging van eigenaren kunnen dan dit lagere tarief toepassen. Een van de voorwaarden is dat de coöperatie of de vereniging van eigenaren een ‘aanwijzing’ heeft van de belastingdienst. Dit is op te vragen via dit formulier.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze klantenservice via 036 20 44 000. Wij helpen u graag!

Wij staan voor u klaar

Door onze jarenlange ervaring in de energiesector weten wij dat onze klanten behoefte hebben aan een persoonlijke aanpak en aan transparante diensten. Wij weten uit ervaring dat u op zoek bent naar oplossingen voor uw energie zaken. Dat deze betrouwbaar en naar uw wensen ingevuld moeten worden. En u wilt uiteraard waar voor uw geld. Holland-Energie wil graag persoonlijke relaties opbouwen en u proactief adviseren. Wij leveren meer dan energie alleen.