Mijn verbruik

Inloggen Mijn Verbruik. Klik hier om in inloggen met uw e-mail adres en wachtwoord

Inzicht in Mijn Energieverbruik via de EnergieVerbruiksManager! Powered by EMSS. Hier begint uw ‘Inzicht in mijn energieverbruik’ (indien u beschikt over een slimme meter en deze door ons uitleesbaar is). Het geeft informatie over:

 • het energieverbruik (elektriciteit en gas apart) van de afgelopen week of cumulatief verbruik, afgezet tegen de verwachting (zowel in grafiek als tabelvorm).
 • de kosten van het energieverbruik (elektriciteit en gas apart) van de afgelopen week of cumulatief verbruik, afgezet tegen de verwachting (zowel in grafiek als tabelvorm). (binnenkort beschikbaar)
 • de jaarlijkse eindnota projectie: lopen de werkelijke maandkosten in de pas met de maandelijkse termijnbedragen en wat is de verwachting voor uw jaarlijkse eindafrekening (bij ongewijzigd beleid of indien u de rest van de verbruiksperiode wel conform verwachting energie verbuikt). (binnenkort beschikbaar)

Vanuit de netbeheerders databases worden de gemeten energiewaarden door de software van Nieuw-Hollands Energiebedrijf omgezet naar deze rapportage. Deze zijn 24 uur per dag voor u beschikbaar.

Demo Mijn Verbruik

Inzicht in mijn energieverbruik vanuit de EnergieVerbruiksManager! Powered by EMSS.  Hier ziet u een impressie van ‘Inzicht in Energieverbruik’. Het geeft informatie over het:

 • elektricteits of gasverbruik in de afgelopen week en cumulatief
 • elektricteits of gasverbruik afgezet tegen de verwachting
 • elektricteits of gasverbruik per tijdsvak in maand-, week-, dag-, uurgrafiek
 • uitleg van gebruikte begrippen
 • afwijking t.o.v. de verwachting

Doel is om met het inzicht:

 • te kijken waar het energieverbruik en daarmee kosten zitten (bijv. specifieke dagen of uren)
 • na te gaan en te begrijpen hoe dit kan komen
 • quick-win energiebesparingen te realiseren door gedragsverandering
Disclaimer: Nieuw-Hollands Energiebedrijf is niet aansprakelijk voor de mogelijke schade die ontstaat als gevolg van eventuele onjuistheden in of onvolledigheid van de verstrekte monitoringdata of bij de interpretatie daarvan.

EVM 1 screenshot

EVM 2 screenshot

Meten=weten

Inzicht in mijn energieverbruik is het startpunt van meten=weten. Het is een onmisbaar hulpmiddel om inzicht te krijgen in het hoe, wat, waar en waarom van uw energievragen. Het vormt een belangrijk gereedschap om quick-win energiebesparingen te realiseren, energieverspilling te visualiseren en de effecten van uitgevoerde maatregelen te beoordelen.