Uw energieprijs bestaat uit 4 onderdelen:

Levering 35%
Netbeheer 9%
Overheidsheffingen 39%
btw 17%

Energieprijzen gebaseerd op gemiddeld prijspeil 2017 van de grootste leveranciers, elektriciteit enkeltarief, gas G1 en vaste prijs tarieven voor 3 jaar.

Bijgaande afbeeldingen geeft de opbouw van de energieprijs weer. Bij genoemde percentages is uitgegaan van het volgende energieverbruik: 10.000 kWh stroom en 4.000 m³ gas. Voor gas is rekening gehouden met de regiotoeslag E. De percentages zijn exclusief vermindering energiebelasting. Bij Nieuw-Hollands Energiebedrijf is het aandeel Levering geringer door scherpere prijzen.

1. Leveringskosten

De kosten voor de levering van energie. Deze bestaan uit:

 • Vaste leveringskosten Kosten ongeacht de hoogte van uw verbruik
 • Verbruikskosten Variabele leveringskosten afhankelijk van uw verbruikte volume en de met u overeengekomen prijs. Bij gas, inclusief regiotoeslag, dat zijn kosten in rekening gebracht door de netbeheerder.

2. Netbeheerkosten

De kosten voor aansluiting en het transport door de netbeheerder. Wij brengen deze bedragen in rekening en dragen dat aan de netbeheerder(s) af. Deze bestaan uit:

 • Capaciteitstarief
  Een vast bedrag per maand voor het transport van elektriciteit naar uw woning door de netbeheerder. Dit is inclusief de kosten voor het landelijk hoogspanningsnet. Het tarief is afhankelijk van de grootte (capaciteit) van uw aansluiting. Het capaciteitstarief is de som van de volgende afzonderlijke tarieven:
 • Vastrecht aansluiting
  Een vast bedrag per maand voor het beheer en onderhoud van uw aansluiting door de netbeheerder. Het tarief is afhankelijk van de grootte (capaciteit) van uw aansluiting
 • Vastrecht transport
  Een vast bedrag per maand waarmee de netbeheerder kosten dekken zoals facturering, incasso, debiteurenbeheer, betalingsverkeer en administratie
 • Meetdienst
  Een vast bedrag per maand voor de plaatsing, het beheer en onderhoud van de elektriciteitsmeter

3. Overheidsheffingen

De overheid heft per kWh en m3:

 • Energiebelasting
  Een heffing op elektriciteit en aardgas. Deze is ingevoerd om verbruikers te stimuleren zuinig en bewust met energie om te gaan
 • Opslag Duurzame Energie
  Dit is een opslag op elektriciteit en gas. Deze is ingevoerd om de uitgaven voor het ontwikkelen van duurzame energie te dekken.

4. btw

 • btw De btw betaalt u over alle leveringskosten, de netbeheerkosten én over de overheidsheffingen ofwel over alle kosten en heffingen. Al deze belastingen dragen wij 100% af aan de overheid.

Eindnota

Uw jaarlijkse eindnota kan worden verlaagd door de Vermindering energiebelasting, voorheen de Heffingskorting geheten. Ook voor u als ondernemer geldt dat u een bepaalde hoeveelheid gas en elektriciteit minimaal nodig heeft als uw elektriciteit aansluitingsadres een zogenaamde verblijffunctie heeft. Als uw aansluitadres hiervoor in aanmerking komt, hoeft u minder belasting te betalen. De energiebelasting wordt daarom verminderd met een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting per jaar. De kosten zijn gebaseerd op energie aansluitingen voor stroom met een doorlaatwaarde tot en met 3×25 Ampère. Voor 2019 bedraagt de vermindering energiebelasting € 257,54 [excl. btw].

Onze extra’s

Wij leveren u meer dan energie alleen. Door aanvullende diensten en producten krijgt u inzicht in uw energieverbruik wat het startpunt is van kostenbesparing. En door voor ons te kiezen kiest u standaard voor groene stroom.